Главная              Рефераты - Банковское дело

Аналіз інвестиційної привабливості Запорізького регіону - реферат

1.

2. Інвестиційний портрет Запорізької області

Регуляторне середовище . На сьогодні сформований результативний імідж Запорізької області розглядається як цінний ресурс для подальшого всебічного розвитку регіону. Цей ресурс складається з багатьох елементів, які у дієвому симбіозі являють собою ті конкурентні переваги Запорізької області, які дозволяють їй обійняти провідні позиції серед інших областей України у процесі залучення інвестицій.

Запорізька область сьогодні – це безцінна перлина, сформована віхами історії – славетне козацтво, велетень ДніпроГЕС, один з головних центрів бурхливого розвитку економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу незалежної України, гостинність та відкритість сердець.

Даровані природою ресурсні цінності налічують на території області понад 20 видів корисних копалин; геологічними фахівцями розвідано 131 родовище. На сьогодні область є постачальником на внутрішній та зовнішній ринки залізної руди, каоліну, вогнетривкої глини, формувальних пісків, будівельних й облицювальних каменів.

Економічний потенціал області сьогодні – це понад 380 провідних промислових підприємств.

Запорізький край є провідним центром вітчизняного авіаційного двигунобудування, виробництва трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції, яка є фірмовим брендом, маркою світового класу якості та надійності.

Основу промислового потенціалу регіону складають металургійний та енергетичний комплекси, де виробляється 70 % загального випуску легкових автомобілів, 17 % готового прокату, 16,4 % сталі, 9,7 % чавуну, 8,9 % коксу, 28,7 % електроенергії країни (енергетичний комплекс області є найпотужнішим в Україні) тощо.

Лідерами регіонального, національного та світового рівня є такі підприємства Запорізької області: у галузі металургії та обробці металу – відкриті акціонерні товариства „Запоріжсталь”, „Запорізький алюмінієвий комбінат”, „Дніпроспецсталь”, КП „Запорізький титаномагнієвий комбінат”; у галузі виробництва коксу та продуктів нафтопереробки – ВАТ „Запоріжкокс”; виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла та води – ВП „ Запорізька АЕС”, Запорізька ТЕС ВАТ „Дніпроенерго”, „Дніпровська ГЕС”; машинобудування – ЗАТ з іноземною інвестицією „Запорізький автомобілебудівний завод”, відкриті акціонерні товариства „Мотор Січ”, „Запоріжтрансформатор”, Запоріжкран”.

Агропромисловий комплекс області є надзвичайно привабливим для інвестування. Головними складовими інвестиційної привабливості АПК регіону є родючі землі (площа сільськогосподарських угідь області складає 2248,4 тис. га, або 5,4 % сільгоспугідь України), кваліфіковані трудові ресурси (у сільській місцевості проживає 24,5 % населення регіону, з яких понад 50 % у працездатному віці), значні потужності переробної галузі (успішно працюють понад 545 підприємств 8 провідних підгалузей – зернопереробної, зернокруп’яної, хлібопекарної, м’ясопереробної, молокопереробної, кондитерської, олійно-жирової, лікеро-горілчаної тощо), вигідне для експорту продукції географічне розташування.

У регіоні розташована низка підприємств харчової та переробної промисловості, які за потужностями та обсягами виробництва є провідними в Україні: Пологівський олійно-екстракційний завод, Запорізький оліяжиркомбінат, Запорізький та Мелітопольський м’ясокомбінати.

Такі підприємства, як ВАТ „Запорізький пивобезалкогольний комбінат „Славутич”, ЗАТ „Запорізький завод безалкогольних напоїв”, ДП „Імідж Холдинг” АК „Імідж Холдинг АпС” є яскравими прикладами вигідного інвестування у харчову галузь регіону.

Інвестиційні пріоритети тієї чи іншої галузі визначаються здатністю підприємств забезпечити високу і швидку рентабельність інвестицій. З цієї точки зору Запорізька область, де зосереджено значний туристично-рекреаційний потенціал, сприятливі природні та кліматичні умови, необхідна для обслуговування даної галузі інфраструктура, є дуже перспективним регіоном. До того ж, світова практика свідчить, що саме ця галузь є однією з найефективніших для інвестування.

Потужний якісний освітній потенціал області (наявні заклади вищої, професійно-технічної, базової освіти, заклади післядипломної освіти та дослідно-наукові установи), розгалужена мережа закладів культури (краєзнавчі, мистецтвознавчі музеї, музеї історії та археології, професійні театри, філармонія, симфонічний оркестр якої вважається одним із найкращих в Україні), толерантність і злагода в релігійному середовищі – все це є складовими частинами того ресурсу, який через плідне поєднання економічного і освітньо-культурного потенціалу нашого краю формує привабливий інвестиційний імідж Запорізької області.

Інфраструктура. Достатньо і всебічно розвинена транспортна інфраструктура регіону, складовими якої є низка стратегічних трас: Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, Харків – Сімферополь – Севастополь, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, розгалужена мережа залізничних доріг, велика суднохідна артерія – ріка Дніпро, Запорізький річковий вантажний порт, морські ворота в область – Бердянський морський порт, Запорізький регіональний аеропорт, аеропорт м. Бердянська Запорізької області, дозволяє результативно поєднувати внутрішні та зовнішні товарні та ресурсні потоки.

Загальна довжина доріг:

- залізничних – 1320 км;

- автомобільних – 7000 км, у т.ч.: 6745,4 км – з твердим покриттям (95,5 %).

Із загальної кількості автомобільних доріг – 1093 км – державного призначення.

Кількість залізничних станцій – 92, автотранспортних підприємств – 63, аеропортів – 2: в Запоріжжі, Бердянську.

Велику та важливу роль у транспортній системі області відіграє велика судохідна артерія – р. Дніпро, яка тече по території області з півночі на південь.

Значна доля потоку вантажу у регіоні приходиться на Запорізький річковий вантажний порт, який є спеціалізованим на переробці промислових, у тому числі металургійних вантажів.

Бердянський морський торговий порт, який розташований на Азовському морі, є морськими воротами в Запорізьку область. Термінали та інше обладнання дозволяють приймати та зберігати всі види вантажу, окрім паливного, та обслуговувати всі типи суден, у тому числі річкові та океанські.

Інвестиції . Сформований привабливий для інвестора імідж області – це не лише поширення та сприйняття позитивної інформації про регіон, це також і матеріально реалізовані проекти – розвинута місцева інфраструктура, попередні успішні бізнес-проекти тощо.

У цьому контексті Запорізька область досягла певних успіхів і знаходиться на сьогодні серед регіонів-лідерів.

В економіці регіону працює 3,0% вкладених в Україну прямих іноземних інвестицій. За цим показником область посідає 7 місце серед регіонів України.

За попередніми даними, протягом 2006 р. в економіку області вкладено 66,1 млн дол. прямих іноземних інвестицій.

Загальний обсяг іноземних інвестицій, вкладених в економіку регіону, на 01.01.2007 р. склав 624,36 млн дол., у т. ч. прямих іноземних інвестицій – 609,86 млн дол. (111,2% до початку 2006 р.).

У галузевому розрізі найбільш привабливими для іноземних інвесторів є машинобудування (27% загального обсягу прямих іноземних інвестицій), металургія та обробка металу (25%), харчова промисловість (13%), оптова та роздрібна торгівля (13 %) і добувна промисловість (4,5%).

У 2006 р. в області збережено тенденцію зростання інвестицій в основний капітал. За січень – вересень 2006 р. за усіма джерелами фінансування освоєно 2618,6 млн грн капітальних інвестицій, з яких 2304,5 млн грн (або 88,0%) становили інвестиції в основний капітал. Порівняно з відповідним періодом 2005 р. інвестиції в основний капітал зросли на 13,2%. За попередніми розрахунками, загальний обсяг капіталовкладень за 2006 р. склав 3,78 млрд грн, або 114,6% до рівня 2005 р.

Серед підприємств Запорізького регіону з іноземним капіталом (понад 260 підприємств) на сьогодні найбільш успішно працюють:

ЗАТ „Запорізький автомобілебудівний завод” (машинобудівна галузь), інвестиції здійснила корейська компанія “DAEWOO Motors”, 150,0 млн. дол. США;

ВАТ „Пивобезалкогольний комбінат „Славутич” (харчова промисловість), інвестиції здійснила шведська фірма „Болтік Беверіджіз Холдинг АБ”, 48,0 млн. дол. США;

ДП „Імідж Холдинг” АК „Імідж Холдинг АпС” (виробництво дистильованих алкогольних напоїв), інвестиції здійснила датська акціонерна компанія „Імідж Холдінг АпС”; статутний фонд дочірнього підприємства збільшено у 2004 р. до 25 млн. дол. США;

ПП у формі ЗАТ „Запорізький залізорудний комбінат” (гірничодобувна промисловість), інвестиції здійснила словацька фірма “MINERFIN”, 18,0 млн. дол. США;

ЗАТ „Івеко - Мотор Січ” (машинобудівна галузь), співзасновником є італійська компанія “IVEСO”, обсяг іноземних інвестицій – 8,3 млн. дол. США).

Характерні особливості області (природні ресурси, кліматичні умови та т. ін.). Запорізька область займає вигідне економіко-географічне положення. Вона розташована у південно-східній частині України і межує з Херсонською, Дніпропетровською, Донецькою областями. Південні кордони області омиваються водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км. Територія області займає 27,2 тис. кв. км, що становить 4,5 % території України. Протяжність із півночі на південь становить 208 км, а зі сходу на захід – 235 км. Від м. Запоріжжя до столиці України м. Києва: залізницею – 715 км, шосейними дорогами – 618 км.

Умовно область поділяється на три природно-сільськогосподарські зони: зону степу (50,8 %), степову посушливу (34,8 %) та сухостепову (14,4 %) зони.

Природо-кліматичні умови дозволяють вирощувати в області майже всі сільськогосподарські культури, отримуючи високі врожаї.

Клімат – помірно континентальний, характеризується чітко означеною посушливістю. Середньорічні температури: літня + 22 С, зимова -4,5 С. На рік у середньому припадає 225 сонячних днів, рівень опадів становить 448 мм. Такі кліматичні умови максимально сприяють розвитку сільського господарства, курортів та туризму.

Для області характерний рівнинний ландшафт. Ґрунти переважно чорноземні. Природні ресурси багаті і різноманітні. У регіоні знаходяться значні запаси залізної й марганцевої руд, гранітів. Частка регіону в сумарних запасах мінеральної сировини в Україні складає: пегматит – 88,06 %, апатит – 63,42 %, марганцева руда – 69,1 %, вторинні каоліни – 22,9 %, вогнетривкі глини – 8,6 %.

На території області протікає 109 річок, у тому числі Дніпро – третя за величиною річка в Європі, яка є важливою транспортною артерією України. Промисловість області забезпечують води Дніпра, де побудовано ряд водосховищ. [7]

2. Шляхи покращення надходжень інвестувестицій в Запорізький регіон

Поліпшення інвестиційного клімату є передумовою активізації інвестиційної діяльності та створення умов для зростання надходжень іноземного капіталу в економіку області, сприяння більш ефективному й оперативному розв’язанню існуючих проблем соціально-економічного розвитку області.

Підвищення позитивного міжнародного іміджу є одним із ключових завдань керівництва будь-якого регіону, що прагне забезпечити своїх мешканців належним рівнем життя, а також стати активним учасником міжнародного співробітництва.

Посилення формування уявлення про Запорізьку область як про регіон з багатою унікальною культурою та історичною спадщиною, розвинутим туристичним, аграрним та індустріальним потенціалом, як надійного і передбачуваного партнера, потребує подальшої активізації ефективної інвестиційної політики та інформаційно-презентаційної діяльності, спрямованої на підвищення міжнародного авторитету області.

Соціально-економічний розвиток будь-якої країни залежить від добробуту її регіонів, тому особливого значення набуває справа подальшого поглиблення та інтенсифікації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва нашої області з розвинутими країнами світу саме на міжрегіональному рівні.

Враховуючи всю специфіку та складність прийняття іноземним інвестором рішення про вкладення капіталу за кордоном, особливу увагу в цьому контексті заслуговує роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, виникає природна потреба у цілеспрямованій роботі з цими інвесторами, формуванні позитивного іміджу української економіки в цілому та Запорізької області зокрема.

Маркетингова стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку регіону повинна включати як комплекс заходів регулятивно-стимулюючого характеру (забезпечення функціонування режиму максимального інформаційного сприяння, впровадження спрощених процедур реєстрації, або навіть в межах повноважень – окремих фіскальних преференцій, заохочувальної, принципової, попередньої та процесуальної підтримки), так й цільову роботу з інвесторами відповідної категорії щодо реалізації певних проектів, а також формування та здійснення інформаційно-презентаційної політики регіону через канали розповсюдження комерційної інформації.

Так, рішенням Запорізької обласної ради від 29.10.2009 №8 була затверджена Програма «Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2009–2015 роки» (далі - Програма).

Програма передбачає вироблення єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інвестиційної політики регіону, яка б охоплювала різноманітні сторони його життя та повинна забезпечити узгоджені дії вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій на цьому напрямі на основі використання економічного, інтелектуального та культурного потенціалу.

Впровадження Програми шляхом використання конкурентних переваг сприятиме не лише подоланню територіальних та структурних диспропорцій регіонального розвитку, але й створенню високопродуктивних робочих місць та підвищенню рівня життєзабезпечення мешканців Запорізької області.

Збільшення прямих іноземних інвестицій в економіку Запорізького регіону (2005-2008 рр.)

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одного мешканця області в динаміці з 2004 - 2009 рр.

Мета та основні завдання

Мета Програми – входження Запорізької області до трійки лідерів серед регіонів України за кількістю залучених інвестицій в економіку, суттєве поліпшення інвестиційного клімату області, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень іноземного капіталу в економіку області та сприятиме більш ефективному й оперативному розв’язанню існуючих проблем соціально-економічного розвитку області.

Реалізувати поставлену мету можна на основі проведення послідовної політики, спрямованої на підтримку інвестиційної діяльності на території області, відпрацьовування механізмів мобілізації бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів, альтернативних джерел фінансування та міжнародної технічної допомоги для реалізації інвестиційних програм, залучення зовнішніх інвестицій і підвищення ефективності їх використання.

Для цього за допомогою Програми необхідно розв'язати такі завдання:

1. Організаційне, інфраструктурне та інформаційне забезпечення для здійснення інвестиційної діяльності;

2. Привернути увагу вітчизняних і іноземних інвесторів до Запорізької області, розкрити привабливі для потенційних інвесторів характеристики області і представити її як перспективного партнера, забезпечити активну взаємодію з потенційними учасниками інвестиційного процесу з метою залучення їх до співробітництва;

3. Забезпечити просування інвестиційних проектів підприємств області;

4. Сприяти підприємствам області в залученні фінансових ресурсів:

- за допомогою інвестиційних інструментів активізувати модернізацію та технічне переоснащення підприємств металургійного, машинобудівного, енергетичного, хімічного комплексів та інфраструктури області;

- сприяти збільшенню обсягів інвестування в діяльність з виробництва, зберігання, переробки та доведення п родовольчої продукції до споживачів;

- провести поетапне обстеження земельних ділянок, які можуть бути використані в реалізації інвестиційних проектів з розробкою відповідних паспортів, що включають вартісну оцінку та вимоги щодо пріоритетів використання;

- забезпечити ефективну участь області в реалізації загальнодержавних цільових програм;

- здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу області;

5. Здійснювати регіональну інвестиційну політику на основі таких засад:

- забезпечення підтримки інвестиційної діяльності на території області;

- забезпечення інвесторам рівних прав на одержання державної підтримки в інвестиційній діяльності;

- добір проектів для включення у відповідну інвестиційну програму області;

- надання інвесторам відповідно до чинного законодавства гарантій від інвестиційних ризиків;

- впровадження інститутів венчурного фінансування;

- корегування регіональної інвестиційної політики на основі моніторингу й аналізу інвестиційних процесів у Запорізькій області.

Відповідно до Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.06.2008 № 2, Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2009-2015 роки повинна відповідати таким операційним цілям:

Операційна ціль 1. Розбудова інфраструктури регіону, забезпечення землевпорядкування, розмежування земель державної, комунальної та приватної власності та інвентаризації комунальної власності.

Операційна ціль 2. Підвищення ефективності використання індустріально-аграрного потенціалу області в забезпеченні сталого соціального розвитку.

Операційна ціль 3. Формування привабливого для інвестора іміджу Запорізької області.

Операційна ціль 4. Забезпечення інформаційної підтримки та маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності.

Операційна ціль 5. Забезпечення інституційної підтримки інвестиційної діяльності. [1]

Для практичної реалізації зазначених операційних цілей Програмою передбачені заходи згідно з відповідним Планом, який визначає терміни та конкретних виконавців запланованих заходів, передбачає щорічне коригування визначених Програмою заходів та обсягів їх фінансування, враховуючи можливі зміни внутрішніх і зовнішніх умов їх реалізації та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.


Література:

1. Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації

http://www.investmentzp.org.ua/?go=katalog&catid=26&podcatid=55

2. Оцінка фінансового інвестиційного потенціалу регіонів України як невід’ємний елемент розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону / О.М. Любченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - №3. – С. 8-12.

4. Інвестиційна привабливість регіонів / Л.О. Петкова // Фінанси України. – 2008. - №9. – С. 40-46.

5. Інвестиційна привабливість міст та регіонів України // Страхова справа. – 2009. - №2. – С. 33-36.

6. www.ukrstatgov.ua.