Главная              Рефераты - Астрономия

Політичні вбивства як крок у прірву - реферат

Методика проведення аналізу

Нами раніше було показано3, що людей можна розділити на дві категорії — відповідно до їх ролі в реалізації управління на даному рівні ієрархії в соціальній системі. До першої належать люди, що спроможні або самі доповнити недостатню інформацію (тобто — синтезувати, відтворити недостатню її частину), або ж самі створити нову, взагалі раніше невідому, інформацію. Такі люди визначені нами як координатори. Саме вони створюють ієрархічні піраміди для реалізації оптимального управління соціальними структурами, — бо оптимальність управління якраз і визначається саме тим, наскільки успішно управлінець спроможний виробляти адекватне рішення при недостатній інформації.
До другої категорії належать люди, що здатні лише передавати отриману ними інформацію далі (і добре ще, коли це робиться без її викривлення!).
Таким чином, піраміда управління, що сформована з відповідних координаторів — це необхідна складова політичної стабільності та розвитку держави (саме в цьому сенсі координаторів можна назвати елітою).

Наслідки практики політичних вбивств для держави

Отже, кожна політична партія є ієрархічною структурою — пірамідою, на вершині якої знаходиться кілька лідерів-координаторів. Саме ці координатори і є мішенню для політичних вбивств. Взагалі, завдання, що вирішується шляхом політичного вбивства, можна сформулювати так: знищення відповідної піраміди управління.
Адже коли знищується верхівка піраміди управління, то різко знижується рівень задач, які ця структура може вирішувати (фактично, залишається здатність вирішувати задачі, що належать вже до соціальних структур більш низького рівня ієрархії). Якщо політична партія повинна закладати фундамент для майбутньої піраміди управління державою, то її лідери — “головні координатори” — повинні бути спроможні вирішувати задачі на рівні всієї країни, зокрема й ті, що виникають між різними (наприклад, — “партійними”) пірамідами управління, шляхом зведення їх інтересів в єдине ціле. Бо платформа для об’єднання існує завжди: вона полягає в організації оптимального управління державою.
Слід підкреслити, що шлях до об’єднання двох “ворогуючих” пірамід управління, який полягає у спільному вирішенні задачі по розробці та впровадженню оптимального методу управління, сьогодні широко використовується в міжнародній практиці (при цьому, однак, справжня суть цього методу залишається неусвідомленою його авторами та виконавцями). Одним із перших прикладів його використання була Кемп-Девідська угода між Ізраїлем та Єгиптом, де було запропоновано принципово нове для обох сторін рішення, що влаштувало абсолютно всіх! Одночасно ж був сформульований і новий алгоритм вирішення конфліктів для конфліктології. Ми не будемо зупинятися на цьому — це питання детально описано в літературі5.

На “верхніх рівнях” політичних пірамід управління є не так вже багато справжніх лідерів, — і якщо їх усунути з політичної арени, то не буде кому пропонувати нові ідеї чи способи вирішення “міжпірамідальних” конфліктів шляхом об’єднання зусиль конфліктуючих пірамід для вирішення спільних задач. Конфлікти будуть посилюватися. Оскільки шлях політичного терору буде вже “вторований”, — то на часі стане перехід до бойових дій: спочатку буде посилюватися охорона, воєнізовані формування партій, а потім — все вирішить якась випадкова бійка “Мишка з Іванком” в якомусь шинку (бійка, в якій вперше “заговорить” зброя з обох сторін)... А за те треба помститися!... І запалала громадянська війна...
А що таке громадянська війна? Це знову — знищення координаторів... Тобто — тотальне винищення всіх тих людей, які спроможні створити нові піраміди управління... Дійсно: “бойовий загін” завжди утворюється навколо того, хто може згуртувати людей, запропонувати нові, об’єднуючі цих людей ідеї, а також — організувати перемогу свого загону. А це вже — координатор!
Тому в результаті громадянської війни рівень оптимальності в організації управління державою може лише впасти. З цієї причини шлях громадянської війни — шлях до втрати управління державою, і в такої держави, як свідчить історичний досвід, майбутнього немає: найчастіше після громадянської війни країна стає на шлях встановлення тоталітарного режиму...

Як запобігти політичним вбивствам?