Главная              Рефераты - Астрономия

Структура типового робочого вікна ос Windows Опис структури вікна основних елементів вікна в О - реферат

Лабораторна робота №4

Тема: Структура типового робочого вікна ос Windows. Елементи вікна.

Для діалогу користувача із комп’ютером в ос Windowsв основному вико­ристовується вікно. Можна сказати, що головне вікно є вікно мого комп’ютера, яке відкривається при двійному натиску на значку мого комп’ютера є головним вікном ос Windows, у цьому вікні містяться всі досту­пні ресурси комп’ютера та стандартні папки: мої документи, панель інструмен­тів та деякі інші.

Вікно об’єкта(програми, папки) – це прямокутна ділянка на екрані, яке складається із трьох основних елементів:

1. Рядка із назвою об’єкта і кнопками керування вікном;

2. Рядка меню;

3. Робочого поля.

Н

Е

ОНе обов’язковими еле­мен­тами є рядки панелей інструментів і статусу. Користувач може їх вимкнути чи ввімкнути за допомогою пункту меню Вигляд. За допомогою команд цього пункту можна об’єкти у вікні розташувати різними видами: таблиця, великі значки, малі значки, список.

На екрані може бути кілька вікон, але лише одне із них є активним, воно має інший колір заголовку та є розташоване поверх всіх вікон.

Для закриття найчастіше використовується кнопка у вигляді хрестика, пі­сля натискання якої вікно закриється, також вікно можна закрити натиснувши одноразово ПКМ на стрічці меню, після цього у меню, що з’явилось вибрати пункт закрити , також можна просто двічі натиснути ЛКМ на значку, що міс­титься зліва на стрічці заголовку, також можна закрити вікно натиснувши у пункті головного меню файл та його підпункт закрити, при натисканні комбі­нації клавіш Alt-F4. Також вікно можна мімізувати за допомогою кнопки, що міститься порук із кнопкою закрити та має вигляд рисочки, після цієї дії вікно хімізується на панель задач, що міститься у нижній частині екрану. Кнопка, що має вигляд квадратика розгортає вікно до максимального розміру.

Висновок: Яна цій лабораторній роботі ознайомився із структурою вікна ос Windows та навчився виконувати деякі дії із вікнами, а саме: закривати, збільшувати до максимального розміру, мімізувати вікно на панель задач, та повертати його в активний стан.