Главная              Рефераты - Астрономия

Використання фреймів у HTML документі Опис тегів для вкладення та управління фреймами у докумен - реферат

Лабораторна робота №10

Тема: ФРЕЙМИ

Мета: Опанувати технологію представлення інформації у документі з використанням фреймів.

Теоретичні відомості.

Фрейми (Frames - кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини. Кожен фрейм може мати такі властивості:

- всі фрейми мають свій URL, що дозволяє завантажувати їх незалежно від інших фреймів;

- кожний фрейм має власне ім'я (атрибут NAME), яке дозволяє переходити до нього з іншого фрейма;

- розмір фрейма може бути змінений користувачем безпосередньо на екрані за допомогою мишки.

Ці властивості фреймів дозволяють:

- розміщувати статичну інформацію, яку автор вважає за необхідне постійно показувати користувачу, у одному статичному фреймі;

- розміщувати у статичному фреймі зміст всіх або частини документів, які містяться на сервері, що дозволяє користувачеві швидко знаходити інформацію, яка його цікавить;

- створювати вікна результатів запитів, коли в одному фреймі знаходиться власне запит, а в другому - результати запиту.

Фрейм-документ є специфічним видом HTML документа, оскільки не містить елемента BODY і, відповідно, будь-якого змістового навантаження. Він описує тільки фрейми, які будуть містити інформацію. Основний документ, який містить опис фреймів, виглядає так:

<HTML>

<HEAD>.....</HEAD>

<FRAMESET>.... </FRAMESET>

</HTML>

Атрибути тегу < FRAMESET >

Атрибут

Призначення

ROWS=pixeIs|persentr

поділ екрану на декілька смуг

COLS=p«xe}s|persent|*

поділ екрану на декілька стовпчиків

FRAMEBORDER

описує сітку фреймової структури (за замовчуванням значення YES -тривимірна сітка, N0 - без сітки)

BORDERCOLOR

Колір сіткифреймової структури

Значення (*) відповідає використанню всього простору екрану, який залишився. Для вміщення змісту у фрейми, які утворились в результаті поділу, використовується тег <FRAME>... </FRAME>. Важливим атрибутом цього тега є атрибут SRC, який сповіщає URL документа, котрий необхідно завантажити у фрейм.

Кожний елемент фреймової структури описується за допомогою тега <FRAME>, який має такі атрибути: -SRC- URL вмісту фрейма;

-NAME- ім'я фрейма (аналогія імені вікна

броузера) для здійснення доступу до фрейма і оновлення його змісту;

- MARGINHEIGHT- ширина верхнього і нижнього вільного поля фрейма у пікселях;

- MARGINWIDTH- ширина лівого і правого вільного поля фрейма у пікселях;

- SCROLLING - смуги гортання для перегляду вмісту фрейма (AUTO/YES/NO, за замовчуванням значення -AUTO);

- NORESIZE - наявністю даного атрибута користувачу забороняється змінювати розміри фрейма при перегляді документа (за замовчуванням це можливо за допомогою мишки);

-FRAMEBORDER- описує сітку фрейма (YES/NO);

-BORDERCOLOR - колір сітки фрейма.

Визначення фреймової структури Порядок створення сторінки з фреймами:

1. Створюється початкова сторінка, у якій задаються розміри і кількість фреймів, а також імена файлів, які відповідають фреймам і атрибути для кожного фрейма.

2. Створюються окремі сторінки для кожного фрейма. Необхідно уявити собі загальний вигляд сторінки - де і якого

розміру будуть фрейми. Наприклад, ліворуч має бути

фрейм змісту з переліком статей, праворуч - сторінка із власне статтями. Необхідно зробити так, щоб натискання мишкою на назві статті у лівій частині екрану, викликало появу змісту статті у правій частиш. Або фреймова структура має ділити екран на три проздовжні частини. Верхня частина займає 15% висоти вікна броузера, її змістом є документ header.htm. Середній фрейм займає 70% вікна, в нього вводиться зміст документа body.htm. Решту частини вікна броузера займає фрейм, у який виводиться зміст документа footer.htm.

<FRAMESET ROWS=«15%, 70%, 15%»>

<FRAME SRС=«header.htm» NORESIZE SCROLLING=NO>

<FRAME SRC=«body.htm»>

<FRAME SRC=«footer.htm» NQRESIZE SCROILING=NO>

</FRAMESET>

Верхній і нижній фрейми даної структури не містять смуг гортання вмісту і мають постійний розмір. Атрибут NORESIZE для середнього фрейма не задається, оскільки заборона зміни розмірів фреймів, які знаходяться поруч, не дозволяє зміни розміру середнього фрейма. Для створення «вкладеної» структури фреймів, наприклад, у середній області фрейма з попереднього прикладу, яка поділяє її на два рівних стовпці, можна навести такий приклад:

<FRAMESET ROWS=«15%, 70%, 15%>»

<FRAME SRC=«header.htm» NORESIZE SCROLLING=NO>

<FRAMESET COLS=«*, *>»

<FRAME SRC=«left.htm»>

<FRAME SRC=«rignt.htm»>

</FRAMESET>

<FRAME SRC=«footer.htm» NORESIZE SCROLLING=NO>

</FRAMESET>

Створення індексного (початкового) екрана з двохфреймів:

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<FRAMESET cols=«*,310»>

<FRAME SRC«LABJr.htm» NAME= «frameb»>

<FRAME SRC«home fr.htm» NAME-«frame2»>

</FRAMESET>

</HTML>