Рефераты  Педагогика-7

 

 

  Главная   Рефераты  Педагогика-7                  правообладателям

  поиск по сайту

 

  136677  Педагогические средства развития культуры речи младших школьников - дипломная работа

  136678  Учебное пособие: Педагогические тесты. Термины и определения

  136679  Педагогические технологии - реферат

  136680  Педагогические требования - реферат

  136681  Педагогические условия организации самостоятельной работы учащихся - курсовая работа

  136682  Педагогические условия развития детей раннего возраста - курсовая работа

  136683  Педагогические условия развития творчества будущих учителей в процессе научно-исследовательской деятельности - курсовая работа

  136684  Педагогические условия руководства детскими играми в предметно-игровой среде ДОУ - курсовая работа

  136685  Педагогические условия самореализации учащихся в музыкальной деятельности - дипломная работа

  136686  Педагогические условия формирования умений учебной деятельности младших школьников - дипломная работа

  136687  Педагогические условия, способствующие развитию творческих способностей младшего школьника - курсовая работа

  136688  Педагогические функции урока (лекции) - курсовая работа

  136689  Педагогические ценности - курсовая работа

  136690  Учебное пособие: Педагогический анализ урока

  136691  Педагогический мониторинг как самостоятельная работа - реферат

  136693  Педагогия эпохи Просвещения. Жан-Жак Руссо - реферат

  136694  Педагогіка як наука про виховання - шпаргалка

  136695  Педагогіка як наука про виховання людини - реферат

  136696  Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова - курсовая работа

  136697  Педагогічна експертиза учбової книги - реферат

  136698  Педагогічна експертиза шкільних підручників - реферат

  136699  Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання - реферат

  136700  Отчет по практике: Педагогічна практика

  136701  Педагогічна робота з шестирічними дітьми - реферат

  136702  Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі - курсовая работа

  136703  Педагогічна спадщина Неплюєва - доклад

  136704  Педагогічне спілкування - реферат

  136705  Педагогічне спілкування як діалог - контрольная работа

  136706  Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю - курсовая работа

  136707  Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів - дипломная работа

  136708  Педагогічний такт і особа вчителя - реферат

  136709  Педагогічні ідеї А.С. Барсукова - реферат

  136710  Педагогічні ідеї Гринченка - курсовая работа

  136711  Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах - курсовая работа

  136712  Педагогічні інновації - реферат

  136713  Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів - дипломная работа

  136714  Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі - дипломная работа

  136715  Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку - дипломная работа

  136716  Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів - дипломная работа

  136718  Отчет по практике: Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

  136719  Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку - курсовая работа

  136720  Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення - реферат

  136721  Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності - реферат

  136722  Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності - статья

  136723  Педсовет: теория и практика - сочинение

  136724  Пенитенциарная педагогика - контрольная работа

  136725  Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики - реферат

  136726  Переконання в педагогіці - реферат

  136727  Период религиозно-церковной или допетровской педагогики - реферат

  136728  Учебное пособие: Перпендикуляр

  136729  Персонализация образовательного процесса в высшей школе - реферат

  136730  Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів - курсовая работа

  136731  Песочная терапия как вид нетрадиционной лечебной методики - реферат

  136732  Письмо в букварний період - реферат

  136733  Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання - дипломная работа

  136734  Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів - реферат

  136735  Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов - статья

  136736  Підвищення рівня природничо-наукових знань - статья

  136737  Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості - дипломная работа

  136738  Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти - контрольная работа

  136739  Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку - реферат

  136740  Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема - курсовая работа

  136741  Підготовка дітей до шкільного навчання - дипломная работа

  136742  Підготовка дітей до шкільного навчання - курсовая работа

  136744  Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти - шпаргалка

  136745  Підручникове забезпечення початкової школи - дипломная работа

  136746  Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі - курсовая работа

  136748  Пізнавальна активність дошкільнят - курсовая работа

  136749  Пізнавальний інтерес - курсовая работа

  136750  Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження - реферат

  136753  Планирование воспитательной работы - курсовая работа

  136754  Планирование и учет в тренировке юных спортсменов в избранном виде спорта - контрольная работа

  136755  Планирование музыкальной работы с детьми дошкольного возраста - реферат

  136756  Планирование образовательного процесса - реферат

  136757  Планирование подготовки к экзамену - реферат

  136758  Отчет по практике: Планирование проведения уроков по обществоведению

  136759  Учебное пособие: Повторение наречий

  136760  Повышение вычислительной культуры школьников на уроках и внеклассных занятиях по математике - дипломная работа

  136761  Подготовка детей к школе - доклад

  136762  Подготовка к единому национальному тестированию - дипломная работа

  136763  Подготовка к обучению грамоте умственно отсталых детей - дипломная работа

  136764  Подготовка преподавателя к учебному занятию - дипломная работа

  136765  Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу - курсовая работа

  136766  Подростковая субкультура, ее влияние на развитие личности школьника - сочинение

  136767  Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике - реферат

  136769  Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі - курсовая работа

  136770  Позакласна робота на уроках читання - курсовая работа

  136771  Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів - курсовая работа

  136772  Позитивні мотиви навчання - дипломная работа

  136773  Позиция учителя педагогика - реферат

  136774  Познавательная активность на уроке физической культуры - реферат

  136775  Познавательная деятельность человека - контрольная работа

  136776  Поликультурное воспитание и его сущность - курсовая работа

  136777  Поликультурное образование - доклад

  136778  Поликультурное образование: диалог культур и билингвальное обучение - реферат

  136779  Политехнические основы технологической подготовки школьников - курсовая работа

  136780  Политехническое образование учащихся на примере промышленности Курской области - дипломная работа

  136781  Политические основы технологической подготовки школьников - дипломная работа

  136782  Учебное пособие: Политология как наука и учебная дисциплина

  136783  Учебное пособие: Половое воспитание детей дошкольного возраста

  136784  Половое воспитание детей и подростков - курсовая работа

  136785  Половое воспитание. Когда начинать - доклад

  136787  Полоролевая социолизация детей дошкольного возраста - реферат

  136788  Полупроводниковые материалы - курсовая работа

  136789  Понятие "образовательное пространство" и его региональная интерпретация - реферат

  136791  Понятие о воспитании, обучении, образовании. Цель и средства образования - реферат

  136792  Понятие социальной педагогики - курсовая работа

  136793  Понятия библиотечно-информационной среды - курсовая работа

  136794  Поощрение и наказание в образовательном процессе: за и против - курсовая работа

  136795  Поощрение и наказание как методы педагогического стимулирования школьников - курсовая работа

  136796  Порождение устно-речевого высказывания на основе учебного текста на среднем этапе средней школы - курсовая работа

  136797  Портфолио как альтернативный способ оценивания - реферат

  136798  Порушення мовлення у дітей - реферат

  136799  Учебное пособие: Порядок написания, оформление, защита дипломных работ для студентов юридического факультета

  136800  Порядок проведения индивидуальной педагогической трудовой деятельности - контрольная работа

  136801  Порядок работы с научной литературой и поиск источников информации - реферат

  136802  Посещение урока в современой педагогике - реферат

  136803  Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій" - курсовая работа

  136804  Початкове навчання на комп'ютерах у школі - дипломная работа

  136806  Ппрофессиограмма: специальности педагог и школьный психолог - контрольная работа

  136807  Учебное пособие: Права и обязанности детей

  136808  Учебное пособие: Правила оформления курсовой работы

  136810  Правовое воспитание - реферат

  136811  Правовое воспитание детей с противоправным поведением - курсовая работа

  136812  Правовое воспитание дошкольников - курсовая работа

  136813  Правовой статус участников образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении - курсовая работа

  136814  Лабораторная работа: Православная культура и её роль в развитии личности дошкольников

  136815  Учебное пособие: Праграма "Пралеска"

  136816  Учебное пособие: Праздник "Первый школьный день"

  136817  Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти - курсовая работа

  136818  Учебное пособие: Преддипломная практика

  136819  Предмет и задачи логопедии. Дислалия - реферат

  136820  Предмет и задачи педагогики - контрольная работа

  136821  Предмет і завдання педагогіки - курсовая работа

  136822  Учебное пособие: Представление новых технологий фортепианной школы

  136823  Предупреждение дисграфии у детей с общим недоразвитием речи в условиях логопедической группы детского сада - дипломная работа

  136824  Предупреждение педагогической запущенности учащихся в школе - реферат

  136825  Преемственность в обучении математике детского сада и школы - курсовая работа

  136826  Учебное пособие: Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы

  136827  Преобразования в системе образования в Башкортостане во второй половине XIX века - статья

  136828  Преодоление нарушений словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи через игровую деятельность - дипломная работа

  136829  Отчет по практике: Преодоление трудностей в обучении учащихся начальных классов с использованием методов театральной педагогики

  136830  Преподавание духовно-нравственной культуры в школе - реферат

  136831  Преподавание курса "Машиноведение" в 7 классе - курсовая работа

  136832  Преподавание математики в школе - курсовая работа

  136833  Преподавание оригами - курсовая работа

  136834  Отчет по практике: Преподавание права в старших классах

  136835  Отчет по практике: Преподавание психологических дисциплин в учебных заведениях

  136836  Преподавание сонета в школьном курсе литературы - курсовая работа

  136837  Приближенные вычисления в расчетных химических задачах - реферат

  136838  Приемы активизации познавательной деятельности - курсовая работа

  136839  Приемы и методы по организации внимания у детей среднего школьного возраста на уроках английского языка - дипломная работа

  136840  Приемы психолого-педагогического взаимодействия учителя с младшим школьником в конфликтных ситуациях - дипломная работа

  136841  Учебное пособие: Приемы работы на токарно-винторезном станке

  136842  Приемы работы над развитием связной речи младших школьников - курсовая работа

  136843  Приёмы и методы запоминания - реферат

  136844  Приёмы формирования толерантного сознания старшеклассников в процессе обучения истории - статья

  136848  Применение общедидактических принципов в организации занятий по развитию математических представлений у детей в ДОО - курсовая работа

  136850  Применение проблемного обучения при изучении темы: "Предельные одноосновные кислоты" - курсовая работа

  136851  Применение решебников в учебной практике - изложение

  136852  Применение современных компьютерных технологий при изучении химии - дипломная работа

  136854  Применение современных педтехнологий в преподавании ОБЖ - курсовая работа

  136855  Применение схем-конспектов на уроках химии - курсовая работа

  136856  Применение тестовых заданий на уроках биологии - курсовая работа

  136857  Применение технологии знаково-контекстного обучения во время изложения дифференциальных уравнений - сочинение

  136858  Учебное пособие: Примерная программа по русской литературе для школ с родным (нерусским) языком обучения

  136859  Принцип межпредметных связей при решении химических задач. Разбор основных способов решения расчетных задач - курсовая работа

  136861  Принцип природосообразности в трудах известных педагогов - контрольная работа

  136862  Принципи виробничого навчання - курсовая работа

  136863  Принципи виховання - контрольная работа

  136864  Принципи навчання - курсовая работа

  136865  Принципи навчання інформатики - реферат

  136866  Принципы воспитания - реферат

  136868  Принципы управления педагогическими системами - контрольная работа

  136869  Принципы, методы и средства обучения с позиции православной педагогики - реферат

  136870  Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям на уроках литературы - курсовая работа

  136871  Приоритетный национальный проект "Образование" - доклад

  136872  Природа детской агрессивности - контрольная работа

  136873  Причини неуспішності студентів - курсовая работа

  136874  Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання - курсовая работа

  136875  Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження - курсовая работа

  136877  Причины неуспеваемости школьников и пути её преодоления и предупреждения - курсовая работа

  136878  Причины неуспеваемости школьников и пути устранения этих причин - дипломная работа

  136880  Причины трудности усвоения заданий младшими школьниками в процессе обучения - курсовая работа

  136881  Проблема адаптации детей дошкольного возраста к ДОУ - курсовая работа

  136882  Проблема адаптации и причины дезадаптации в младшем дошкольном возрасте - курсовая работа

  136883  Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського - курсовая работа

  136884  Проблема всеобуча в развитии послевоенного школьного образования - контрольная работа

  136885  Проблема готовности будущих учителей к творческой музыкально-эстетической деятельности - статья

  136886  Проблема гуманизации школьного образования - курсовая работа

  136887  Проблема дисграфии у детей и ее коррекция - курсовая работа

  136888  Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури - курсовая работа

  136889  Проблема литературного развития школьников в методических трудах В.В. Данилова - реферат

  136890  Проблема манипуляции в педагогической деятельности - дипломная работа

  136891  Проблема обучения в трудах В.А. Сухомлинского - контрольная работа

  136892  Проблема организации межпредметных связей в психолого-педагогической литературе - курсовая работа

  136893  Проблема профессиональной подготовки советского учителя в первое послевоенное десятилетие - курсовая работа

  136894  Проблема розвитку дитячих творчих здібностей - дипломная работа

  136895  Проблема самовиховання - контрольная работа

  136896  Лабораторная работа: Проблема субъекта проектирования индивидуального образовательного маршрута учащихся в представлениях педагогов-практиков

  136897  Проблема упражнений в обучении иностранному языку - реферат

  136898  Проблема формирования исследовательских умений при проведении лабораторных практикумов - реферат

  136899  Проблема формирования целостного миропонимания посредством уроков физики - курсовая работа

  136900  Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога - курсовая работа

  136901  Проблема формування лексико-граматичних засобів мови - реферат

  136902  Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах - дипломная работа

  136903  Проблема школьной тревожности в современной школе - реферат

  136904  Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості - курсовая работа

  136905  Проблемная коммуникативная задача как способ активизации познавательной деятельности учащихся - курсовая работа

  136906  Проблемне навчання - реферат

  136907  Проблемное обучение - реферат

  136908  Проблемное обучение - контрольная работа

  136909  Проблемное обучение на уроках русского языка - курсовая работа

  136910  Проблемы детства с историко-педагогической точки зрения - курсовая работа

  136911  Проблемы исправления и исправимости в теории и практике пенитенциарных учреждений - реферат

  136912  Проблемы нравственного воспитания в современной школе - курсовая работа

  136913  Проблемы обучения детей на занятиях в условиях разновозрастной группы - курсовая работа

  136914  Проблемы обучения детей-мигрантов - курсовая работа

  136915  Проблемы письменной речи у детей с нарушением слуха - дипломная работа

  136916  Проблемы пространственных представлений у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в психолого-педагогических исследованиях - курсовая работа

  136918  Программные средства учебного назначения - курсовая работа

  136919  Програмоване та модульно-розвиваюче навчання - реферат

  136920  Прогулки как метод развития двигательной активности дошкольников - контрольная работа

  136921  Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ" - доклад

  136922  Проект мероприятий и апробация введения новых образовательных программ в МДОУ № 165 г. Новокузнецка - дипломная работа

  136923  Учебное пособие: Проект социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста "Живем вместе"

  136924  Проектирование внеаудиторной творческой деятельности учащихся - дипломная работа

  136925  Проектирование и экспертиза учебных курсов по выбору учащихся (элективных) - курсовая работа

  136926  Проектирование методики организации деловой игры по дисциплине "Экономика" для учащихся 11 класса - курсовая работа

  136928  Проектирование познавательной среды для выпускников общеобразовательной школы в системе дополнительного образования - дипломная работа

  136930  Проектирование учебно-воспитательного процесса в контексте современной казахстанской модели образования - статья

  136932  Проектная технология обучения - реферат

  136933  Проектнобазирано обучение по информационни технологии 7 клас - дипломная работа

  136934  Проектный метод как средство развития общетрудовых умений у учащихся 7 класса на уроках технологии - курсовая работа

  136935  Проектный подход в преподавании иностранных языков на современном этапе - статья

  136936  Производственное обучение в учебных мастерских - контрольная работа

  136937  Пространственно–временные представления: исследование и формирование у детей с задержкой психического развития - дипломная работа

  136938  Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю - дипломная работа

  136939  Профессиограмма учителя - контрольная работа

  136940  Профессиографический подход к формированию качеств личности будущего специалиста - доклад

  136941  Профессиональная ориентация старшеклассников - курсовая работа

  136942  Профессиональная подготовка инженеров-механиков - реферат

  136943  Профессиональная подготовка школьников - курсовая работа

  136944  Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов машиностроительных специальностей на основе базовых психофизиологических свойств индивида - дипломная работа

  136945  Профессионально-трудовая подготовка девушек средством кружка вязания - дипломная работа

  136946  Профессиональное воспитание на уроках технологии - курсовая работа

  136947  Учебное пособие: Профессиональное самоопределение

  136949  Профессиональное самоопределние старшеклассников - курсовая работа

  136950  Профессиональное становление мастера производственного обучения - контрольная работа

  136951  Профессиональный менталитет учителя - курсовая работа

  136952  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - курсовая работа

  136953  Профилактика девиантного поведения учащихся ПУ - курсовая работа

  136954  Профилактика дисграфий у дошкольников с общим недоразвитием речи - дипломная работа

  136955  Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков как социально-педагогическая проблема - дипломная работа

  136956  Профилактика наркотической зависимости подростков - курсовая работа

  136957  Профилактика нарушений звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста в условиях массовых групп детского сада - курсовая работа

  136958  Профилактическая деятельность социального педагога - реферат

  136959  Профильное образование в обучении школьной географии - дипломная работа

  136960  Профильное обучение проблемы и решения - реферат

  136961  Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання - дипломная работа

  136963  Профориентация детей подросткового возраста в общеобразовательных учреждениях - курсовая работа

  136964  Профориентация старших школьников - курсовая работа

  136965  Отчет по практике: Прохождение практики в оздоровительном лагере "Волженка"

  136966  Процес навчання - реферат

  136967  Процесс обучения - курсовая работа

  136968  Процесс обучения: сущность, закономерности, принципы и функции - реферат

  136969  Психическое развитие в раннем детстве - контрольная работа

  136970  Психологическая готовность к обучению в школе - курсовая работа

  136971  Психологическая готовность младших школьников к обучению в средней школе - курсовая работа

  136972  Психологическая готовность ребенка к школе - курсовая работа

  136973  Психологические вопросы организации внимания младших школьников на уроках - курсовая работа

  136974  Психологические идеи Абая Кунанбаева - контрольная работа

  136975  Психологические основы дифференцированного обучения - курсовая работа

  136976  Психологические основы оптимизации - реферат

  136977  Психологические особенности адаптации младших школьников. Сравнительный анализ сельской и городской школ - дипломная работа

  136978  Психологические особенности детей при подготовке к школьному обучению - курсовая работа

  136979  Психология команды - контрольная работа

  136980  Психология учебно-познавательной деятельности - контрольная работа

  136981  Психология художественного образа на примере произведений Шекспира - курсовая работа

  136982  Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів - дипломная работа

  136983  Психологія ігрової діяльності - курсовая работа

  136984  Психолого-дидактична сутність процесу навчання - реферат

  136985  Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики - реферат

  136986  Учебное пособие: Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего дошкольного возраста

  136987  Психолого-педагогическая и экспериментальная проверка педагогических условий по развитию вокально-хоровых навыков у младших школьников на уроках музыки - дипломная работа

  136988  Психолого-педагогическая коррекция коммуникативной сферы старших дошкольников - курсовая работа

  136989  Психолого-педагогическая работа с семьёй, воспитывающей ребёнка с нарушением слуха - курсовая работа

  136990  Психолого-педагогическая характеристика учащегося - реферат

  136991  Психолого-педагогические аспекты решения проблем межличностных отношений подростков - дипломная работа

  136992  Учебное пособие: Психолого-педагогические аспекты тестирования

  136993  Психолого-педагогические основы воспитательного характера - курсовая работа

  136994  Психолого-педагогические основы использования дидактических игр - дипломная работа

  136995  Психолого-педагогические основы использования индивидуально-дифференцированного подхода в обучении школьников - курсовая работа

  136996  Психолого-педагогические основы математического мышления - реферат

  136997  Психолого-педагогические основы обучения математике - контрольная работа

  136998  Психолого-педагогические особенности детей при обучении основам танцевального искусства в условиях современного образования - дипломная работа

  136999  Психолого-педагогические особенности профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка в дошкольном образовательном учреждении - дипломная работа

  137000  Психолого-педагогические условия экономического воспитания младших школьников - дипломная работа

  137002  Психолого-педагогический консилиум, проведение консилиума в ДОУ - контрольная работа

  137003  Психолого-педагогическое обоснование внеклассной работы по математике - дипломная работа

  137004  Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи - дипломная работа

  137005  Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики" - дипломная работа

  137006  Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна" - курсовая работа

  137007  Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання - курсовая работа

  137008  Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента - реферат

  137009  Пути взаимосвязи основного и регионального компонентов образования в школьном литературном краеведении - курсовая работа

  137010  Пути и методы педагогического опыта и его обобщение - контрольная работа

  137011  Пути и средства развития творческих способностей у обучающихся - реферат

  137012  Пути обновления системы повышения квалификации педагогических работников в РК - статья

  137013  Пути оптимизации работы по формированию навыка словообразования на этапе закрепления материала у детей с общим недоразвитием речи - дипломная работа

  137014  Пути развития русского просвещения в культуре Советского района Кировской области - курсовая работа

  137015  Пути решения проблем современного исторического образования - дипломная работа

  137016  Пути совершенствования концепции и программ образовательной области "Технология" - статья

  137017  Пути стимулирования познавательной деятельности студентов на учебном занятии - дипломная работа

  137018  Работа воспитателей по основам безопасности жизнедеятельности с детьми в ГУ Социальный приют "Ховрино" - курсовая работа

  137019  Работа ДОУ с семьей по развитию у детей математических представлений - реферат

  137021  Работа классного руководителя с родителями - дипломная работа

  137022  Работа классного руководителя с родителями младших школьников в современных условиях - дипломная работа

  137023  Работа классного руководителя с семьей (анализ родительского собрания) - контрольная работа

  137024  Работа логопеда по формированию лексико-грамматического строя речи у слабослышащих детей дошкольного возраста - курсовая работа

  137026  Работа над изобразительными средствами языка в аспекте развития речи учащихся пятых классов на уроках русского языка - дипломная работа

  137027  Работа над малой формой в старших классах детской музыкальной школы на примере "Вокализа" Н. Ракова - реферат

  137028  Работа над сочинением как способ развития творческого воображения младших школьников - курсовая работа

  137029  Работа педагога – организатора по профилактике компьютерной зависимости - дипломная работа

  137030  Работа педагога-психолога с трудными детьми - дипломная работа

  137031  Работа с антонимами на уроках русского языка и чтения в начальной школе - дипломная работа

  137032  Работа с младшими школьниками с задержкой психического развития - курсовая работа

  137033  Работа с природным материалом глиной - курсовая работа

  137034  Работа с трудными подростками в учреждениях дополнительного образования - дипломная работа

  137036  Работа социального педагога - курсовая работа

  137037  Работа социального педагога - реферат

  137038  Работа социального педагога в детских реабилитациоонных центрах - контрольная работа

  137040  Работа социального педагога по профилактике бродяжничества среди детей и подростков - дипломная работа

  137041  Работа социального педагога по профилактике виктимности подростков - дипломная работа

  137042  Работа социального педагога по формированию здорового образа жизни среди детей - курсовая работа

  137043  Работа социального педагога с беспризорными и безнадзорными детьми - контрольная работа

  137044  Работа социального педагога с семьей "группы риска" - дипломная работа

  137045  Работа тренера с семьей в спортивной школе - дипломная работа

  137046  Развивающая учеба как средство активизации познавательных интересов учеников - реферат

  137047  Развивающее чтение как средство развития самооценивания младших школьников на уроках чтения - курсовая работа

  137049  Развитие активного словаря прилагательных средствами дидактических игр у детей с ОНР - курсовая работа

  137050  Развитие алгоритмического мышления младших школьников на уроках информатики - курсовая работа

  137051  Развитие алгоритмической культуры школьников методами дистанционных технологий - курсовая работа

  137052  Развитие быстроты у детей старшего дошкольного возраста - дипломная работа

  137053  Развитие вербальной памяти у умственно отсталых учащихся - дипломная работа

  137055  Развитие внимания младшего школьника в учебной деятельности - курсовая работа

  137056  Развитие внимания младших школьников с нарушением интеллекта на уроках изобразительной деятельности - дипломная работа

  137057  Развитие внимания первоклассников во внеурочное время при проведении экскурсий. - дипломная работа

  137058  Развитие внимания у младших школьников на уроках естествознания - курсовая работа

  137059  Развитие вокально-национальной культуры в системе дополнительного образования - дипломная работа