Главная              Рефераты - Астрономия

Книга: Елементи головного вікна Mathcad а

Реферат на тему:

Елементи головного вікна Mathcad'а


Після запуску Mathcad ' а на екрані з'являється головне вікно системи, елементи якого ми розглянемо більш докладно.

· Головне меню

надає можливості доступу до математичних, графічних, символьних команд і до команд редагування та управління вашими робочими аркушами.

Через меню «Help » можна дістатися до всіх електронних книг Mathcad ' а, встановлених вами. Дві електронні книги — «Desktop Reference » та «Book Sampler » — встановлюються разом із Mathcad ' ом . Книга «Desktop Reference» містить сотні корисних формул та фізичних констант, у той час як у книзі «Book Sampler» наводяться численні приклади розв'язання задач із математики, механіки, фізики, статистики тощо.

· Математична панель

розташована нижче головного меню і надає можливість швидкого введення математичних операторів. Якщо ви утримуєте деякий час покажчик миші на одній із кнопок вказаної панелі, то побачите короткий підказ про призначення цієї кнопки:

— Арифметична палітра
— Палітра відношень та бульових функцій
— Палітра графіків
— Палітра векторів та матриць
— Палітра математичного аналізу
— Палітра програмування
— Палітра грецьких літер
— Палітра символічних операцій

При натисканні вказаних кнопок ви одержите палітри для вибору конкретних операторів. При натисканні на символ відповідного оператора він переноситься у ваш робочий аркуш.

· Панель інструментів

надає можливість швидкого виконання багатьох загальних процедур таких, як відкриття нового або існуючого робочого аркушу, його збереження та друкування, редагування, перевірка правопису і т. і.

Дві корисних кнопки з вказаної панелі:

— Запускає «Resource Center » — центр ресурсів , який містить зокрема «QuickSheets » — збірник шаблонів робочих аркушів Mathcad, призначених для розв'язування загальних математичних задач.

— Запускає довідку.

· Панель форматування

дозволяє вам вибирати шрифти для тексту та математичних виразів або стилів.

· Панель управління навігації в центрі ресурсів

з'являється завжди, коли відкривається електронна книга. Ви можете знайти відповідний розділ або тему, що цікавлять вас, та переміститися у будь-яке місце книги.

· Рядок повідомлень

знизу головного вікна Mathcad ' а надає підкази про стан системи, результати виконаної операції, нагадує про сполучення клавіш тощо. Тут також міститься повідомлення про стан обчислень у вашому робочому аркуші — «auto » — це означає, що Mathcad автоматично переобчислює всі вирази при зміні даних. Під час обчислень тут з'являється повідомлення «Wait » («Чекайте»), при цьому курсор приймає форму лампочки, що горить. Нарешті, у рядку повідомлень міститься інформація про те, чи натиснуті клавіші «Caps Lock» та «Num Lock», а також номер сторінки вашого робочого аркуша.