Главная              Рефераты - Астрономия

Обробка графічних об єктів в текстовому редакторі Word - реферат

Реферат на тему:

Обробка графічних об’єктів

в текстовому редакторі Word

План

  • Утворення графічних об'єктів за допомогою Word 2000
  • Виокремлення та пересування об'єктів
  • Застосування сітки
  • Об'єднання об'єктів
  • Розташування об'єкту в тексті
  • Створення фігурного тексту
  • Використання готових малюнків
  • Використання бібліотеки рисунків СlipArt

Текстовий процесор Word 2000 вміщує повний набір засобів опрацювання графічної інформації, що дає змогу створювати графічні елементи, експортувати графічні файли різних форматів, а також застосовувати до них різноманітні оздоблювальні ефекти

Всі графічні елементи, що використовуються, можна розділити на об'єкти та малюнки.

Об'єктами переважно називають графічні елементи векторної графіки, які складаються з геометричних фігур та ліній. Їх легко трансформувати, змінити колір, до них можна застосувати тривимірні ефекти та тінювання. Декілька об'єктів можна об'єднувати в групу до якої застосовувати перетворення.

Малюнками називають растрові зображення (фотографії, скановані зображення, картинки ClipArt, тощо). Користувач може змінювати контрастність та яскравість малюнків, перетворювати кольорове зображення у чорно-біле або у відтінки сірого, а також вирізати з зображення потрібний фрагмент.

Утворення графічних об'єктів за допомогою Word 2000

Для створення графічних об'єктів потрібно натиснути на клавішу , яка відкриває піктографічну панель Drawing/Рисование . На панелі розміщені кнопки, що мають таке призначення:

· Draw/Действия - вміщує перелік команд, за допомогою яких можна:

· Grop/Группировать , Ungroup/Разгруппировать , Regroup/Перегруппировать - згрупувати, розгрупувати або перегрупувати виокремлені об'єкти;

· Order/Порядок - змінити порядок розташування об'єкта, якщо об'єкти перекривають один одного;

· Grid/Сетка - увімкнути режим відображення сітки для точного розташування об'єктів;

· Nudge/Сдвиг - пересувати виокремлений об'єкт з малим кроком;

· Align or Distribute/Выровнять/ Распределить - вирівняти відносно певного боку (лівого або правого, зверху або знизу, центру, горизонтально або вертикально) декілька виокремлених об'єктів;

· Rotate or Flip/Повернуть/Отразить - застосувати різні способи повертання об'єктів;

· Text Wrapping/Обтекание текста - вибрати характер розташування графічного елемента в тексті;

· Edit Points/Начать изменение узлов - змінити розташування вузлів довільної фігури;

· Change AutoShape/Изменить фигуру - змінити виокремлену автофігуру на іншу;

· Set Auto Shape Default/По умолчанию для автофигур - застосувати колір лінії та забарвлення виокремленої автофігури до всіх наступних.

· Select Objects/Выбор обьектов - розтягнути зовнішню рамку для виокремлення декількох об'єктів;

· Free Rotate/Свободное вращение - повернути об'єкт на будь-який кут (потрібно навести курсор на зелений маркер, що обмежує об'єкт і потягти);

· AutoShapes/Автофигуры - застосувати шаблони фігур, які розподілені по категоріях:

· Lines/Линии - лінії;

· Basis Shapen/Основные фигуры - основні фігури;

· Block Arrow/Фигурные стрелки - фігурні стрілки;

· Flowchart/Блок-схема - блок-схеми;

· Stars and Banners/Звезды и ленты - зірки та стрічки;

· Callouts/Выноски - виноски.

· Line/Линия - провести пряму лінію (при натиснутій клавіші Shift лінію можна провести під кутом кратним 15 градусів; при натиснутій клавіші Ctrl лінія одночасно малюється з двох боків);

· Arrow/Стрелка - рисувати напрямлену лінію зі стрілкою;

· Restangle/Прямоугольник - накреслити прямокутник (при натиснутій клавіші Shift буде накреслений квадрат; при натиснутій клавіші Ctrl прямокутник малюватиметься з центру).

· Oval/Овал - рисувати еліпс (при натиснутій клавіші Shift буде намальовано коло);

· Text Box/Надпись - утворити текстовий блок. Текст вводиться в рамку, яка попередньо утворюється за допомогою "+ "- курсора;

· Word Art/Обьект Word Art - викликати редактор фігурного тексту Word Art ;

· Clip Art/Картинки - скористатися бібліотекою готових малюнків Clip Art ;

· Fill Color/Цвет заливки - фарбувати вибраним кольором фон об'єкта. У низхідному полі можна вибрати потрібний колір з палітри; змінити колір або застосувати градієнтну заливку;

· Line Color/Цвет линии - в низхідному полі вибрати колір лінії з палітри, змінити колір або для широких ліній застосувати штрихове заповнення;

· Font Color/Цвет текста - змінити колір шрифту у текстовому блоці;

· Line Style/Тип линии - вибрати тип та товщину лінії;

· Dash Style/Тип штриха - вибрати тип штрихової лінії;

· Arrow Style/Вид стрелки - вибрати типу напрямленої лінії;

· Shadow/Тень - вибрати шаблон з готовим тінюванням. Якщо активізувати опцію Shadow Setting можна змінити розміщення тіні, її колір та прозорість;

· 3-D/Обьем - до виокремленого об'єкта долучити бічну поверхня, що створює ефект тривимірності. Можна обрати готовий шаблон з ефектом, або зробити власні, зокрема поворот, довжина, нахил, освітлення, тип поверхні а також колір бічної поверхні.

Використовуючи ці кнопки та їхні комбінації, можна створити різноманітні графічні елементи.

Виокремлення та пересування об'єктів

Для виконання будь-яких дій над графічним об'єктом, він повинен бути виокремленим. Якщо зафіксувати курсор на будь-якому фрагменті об'єкта, навколо нього з'являться маркери. Для виокремлення кількох об'єктів треба утримувати натиснутою клавішу Shift і послідовно клацати на кожному об'єкті, або натиснути на кнопку і охопити курсорною рамкою всю групу. Якщо до виокремленої групи потрібно долучити об'єкт, то утримуючи натиснутою клавішу Shift на ньому треба клацнути курсором. Так само, у випадку вилучення зайвого об'єкту з групи, потрібно натиснути на клавішу Shift і клацнути курсором на зайвому.

Якщо об'єкти перекриваються, можна змінити порядок розташування об'єктів за допомогою команди Draw/Действия и Order/Порядок з піктографічної панелі Drawing/Рисование . Будь-який виокремлений об'єкт можна пересунути, навівши курсор всередину виокремленого об'єкта або змінити його розмір, якщо потягнути за один з оточуючих маркерів. Якщо при цьому утримувати клавішу Shift , то розміри об'єкта змінюватимуться пропорційно.

Для вилучення об'єкта, його потрібно виокремити і натиснути на клавішу Delete . Графічні об'єкти можна також вирізати, копіювати та вставляти за допомогою команд Cut/Вырезать , Copy/Копировать , Paste/Вставить .

Застосування сітки

Для зручності створення точних складних малюнків доцільно використати сітку. Зображення її на екрані реалізується командою Draw/Действия и Grid/Сетка. У діалоговому вікні Drawing Grid/Привязка к сетке налаштовують параметри роботи з сіткою.

У полі Shap to/Привязка вказують, чи будуть об'єкти прив'язані до ліній сітки та до інших об'єктів. В наступному полі вказують відстань між вертикальними та горизонтальними лініями сітки. В полі Grid origin/Начало сетки можна використати можливість заповнення сіткою робочого екрану починаючи від полів, або вказати відступ по горизонталі та вертикалі від краю аркуша. У нижньому полі вказують розташування лінії на екрані.

Об'єднання об'єктів

Якщо малюнок складається з багатьох елементів, то після опрацювання кожного з них і розташування у потрібних місцях, їх можна згрупувати в один елемент. Усі елементи майбутньої групи мають бути виокремлені і до них застосовують команду Draw/Действия и Group/Группировать Для розгрупування складного об'єкту виконують команду Draw/Действия и Ungroup/Разгруппировать .

Розташування об'єкту в тексті

Об'єкт у текстовому документі можна розташувати різним чином: текст облямовує оточуючу об'єкт рамку, контур об'єкта, перекриває об'єкт, знаходиться під об'єктом, розривається у місці де вставлений об'єкт. Ці дії виконуються командою Draw/Действия и Text Wrapping/Обтекание текстом .

Створення фігурного тексту

Для створення фігурного тексту використовують редактор Word Art . Стилізовані текстові елементи використовують для візитних карток, листівок, логотипів, заголовків Web -сторінок тощо. Їх можна переміщувати, повертати, розміщувати в різних місцях тексту, задавати тінь та робити об'ємними. Для роботи з редактором Word Art потрібно вивести на екран піктографічну панель Word Art за допомогою команди View/Вид и Toolbars/Панели инструментов и Word Art , на якій є такі піктографічні кнопки:

· Word Art/Обьект Word Art , яка дає змогу вибрати готовий шаблон для створення нового об'єкта;

· Edit Text/Изменить текст . У діалоговому вікні Edit Word Art/Изменение текста Word Art потрібно ввести текст, вибрати шрифт, його розмір та накреслення. Для розміщення частини тексту в новому рядку натискають на клавішу Enter .

· Word Art Gallery/Коллекция Word Art . До виокремленого об'єкта можна вибрати готовий шаблон;

· Objekt/Обьект . У діалоговому вікні Format Word Art/Формат Word Art на закладці Color and Lines/Цвета и линии задають кольори фону елемента та його ліній. У полі Color/Цвет вибирають колір зі стандартної палітри, увімкнення можливості Semitransparent/Полупрозрачный забезпечить прозорість фону.

Якщо користувач хоче застосувати інший колір або специфічне фарбування, то в полі Color/Цвет треба вибрати команду Fill Effects/Cпособы заливки . В діалоговому вікні Fill Effects/Cпособы заливки на закладці Gradient/Градиентная можна зафіксувати кількість кольорів у забарвленні та напрям градієнта його зафарбування. Можливість Preset/Заготовка надає готові варіанти багатоколірного забарвлення.

На закладці Texture/Текстура показані зразки текстур, які імітують різні матеріали (мармур, папір, тканина тощо).

На закладці Pattern/Узор показані штрихові заповнення фону та ліній. Штриховий узор складається з двох кольорів, які можна обрати за бажанням.

Закладка Size/Размер діалогового вікна Format Word Art/Формат Word Art дає змогу обирати точні розміри елемента, а також масштабувати зображення. Якщо активізувати можливість Lock aspect ratio/Сохранить пропорции , то всі зміни будуть пропорційними.

Закладка Layout/Положение дає змогу вибрати спосіб розташування графічного елемента в тексті, а також його горизонтальне вирівнювання відносно аркуша.

· Word Art Shape/Форма Word Art дає вибрати форму для виокремленого текстового елемента.

· Free Rotate/Свободное вращение . Якщо навести курсор на зелений маркер, що оточує елемент, можна повертати його в любому напрямку.

· Text Wrapping/Обтекание текстом - вибір способу розташування елемента в тексті;

· Word Art Same Letter Heignts/Выровнять буквы Word Art по высоте дає змогу збільшити малі букви до розміру великих;

· Word Art Vertical Text/Вертикальный текст Word Art - для вертикального розміщення тексту;

· Word Art Alignment/Выравнивание Word Art . Якщо текст вміщує декілька рядків, то можна вибрати спосіб вирівнювання рядків;

· Word Art Character Spacing/Межсимвольный интервал Word Art - для регулювання відстані між символами елемента.

Зазначимо, що для опрацювання текстових елементів можна використовувати кнопки редагування з піктографічної панелі Drawing/Рисование , зокрема створення тіні текстового елемента та надання йому об'ємного вигляду.

Використання готових малюнків

Версія Word 2000 дає змогу уставляти в документ малюнки, створені іншими спеціалізованими редакторами і підтримує такі формати графічних файлів: GIF (*.gif, *.gfa); JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jff, *.jpe); TIFF (*.tif); Windows (*.bmp, *.wmf, *.emf, *.wmz, *.emz); CGM (*.cgm); Corel Draw (*.cdr); AutoCAD 2-D (*.dfx); Encapsulated Postscript (*.eps); Kodak Photo CD (*.pcd); Macintosh PICT (*.pct); Micrografx Designer/Draw (*.drw); Portable Network Graphics (*.png); WordPefect (*.wpg).

Якщо користувач не може відкрити файл одного з зазначених форматів, то це означає, що під час інсталяції процесора не були налаштовані відповідні графічні фільтри. Однак можна відкрити графічний файл у спеціалізованому редакторі і записати його в форматі, який підтримує Word 2000 на комп'ютері користувача.

Уставляння готових малюнків у текст документа забезпечується командою Insert/Вставка и Picture/Рисунок и From File/Из файла або за допомогою кнопки Insert Picture/Добавить рисунок з піктографічної панелі Picture/Настройка изображения . Піктографічна панель Picture/Настройка изображения має такі кнопки:

· Picture/Добавить рисунок . У діалоговому вікні Insert Picture/Добавить рисунок треба відшукати потрібний графічний файл. Для зручності справа є вікно попереднього перегляду.

· Image Control/Изображение використовується для зміни режиму відображення кольорового малюнка:

· Automatic/Авто - відображення у кольорі графічного файлу, що імпортується;

· Grayscale/Оттенки серого - заміна кольорів на відтінки сірого кольору;

· Black&White/Черно-белое - відображення малюнка чорно-біле;

· Watermark/Подложка - малюнок відображається з мінімальною контрастністю і може бути використаний як фон у документі.

· More Contrast/Увеличить контрастность - збільшення контрастності малюнка;

· Less Contrast/Уменьшить контрастность - зменшення контрастності малюнка;

· More Brightness/Увеличить яркость - збільшення яскравості малюнка;

· Less Brightness/Уменьшить яркость - зменшення яскравості малюнка;

· Crop/Обрезка - дає змогу обрізати частину малюнка без масштабування малюнка. Курсор потрібно підвести до одного з маркерів, що оточують малюнок, натиснути на клавішу мишки і, після зміни вигляду курсора потягти його в потрібний бік;

· Line Style/Тип линии - вибір типу та товщини лінії;

· Text Wrapping/Обтекание текстом - вибір способу облямування малюнка текстом;

· Object/Формат обьекта - у діалоговому вікні Format Picture/Формат рисунка можна налаштувати параметрів відображення малюнка. На закладці Picture/Рисунок в полі Crop from/Обрезка задаються розміри ділянки вирізання. У нижньому полі можна налаштувати режим відображення кольорів малюнка і регулювати контрастність та яскравість зображення. Кнопка Reset/Сброс дає змогу повернутися до початкового вигляду малюнка. Параметри цього підвікна продубльовані на піктографічній панелі Picture/Настройка изображения .

· Set Transparent Color/Установить прозрачный цвет - якщо навести курсор на ділянку з певним кольором і клацнути клавішею мишки, то цей колір стане прозорим.

· Reset Picture/Сброс параметров рисунка - параметри малюнка набувають початкового стану.

Використання бібліотеки рисунків СlipArt

Процесор Word 2000 має велику бібліотеку рисунків, які є або графічними об'єктами, або малюнками. Для уставляння рисунку в документ потрібно скористатись командою Insert/Вставка и Picture/Рисунок и ClipArt/Картинка або натиснути на кнопку Insert ClipArt/Добавить картинку на піктографічній панелі Drawing/Рисование .

У діалоговому вікні Clip Gallery/Вставка картинки на закладці Picture/Рисунки зображені тематичні категорії і, якщо клацнути на назві категорії, то в діалоговому вікні з'являться всі картинки цієї теми. Для переходу до наступної або попередньої категорії користуються кнопками Forward/Вперед чи Back/Назад .

Для повернення до основного списку категорій потрібно натиснути на кнопку All Categories/Все категории .

Для перегляду рисунку треба натиснути на кнопку Preview Clip/Предварительный просмотр клипа . Кнопка Insert Clip/Вставить клип призначена для уставляння картинки в документ.

Якщо в рисунку треба щось змінити, то користуються кнопками піктографічних панелей Drawing/Рисование і Picture/Настройка изображения