Главная              Рефераты - Астрономия

Замовлення на проведення науково-дослідних робіт - реферат

Додаток 5

до договору на створення (передання)

науково-технічної продукції

ЗАМОВЛЕННЯ

на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських

і технологічних робіт тощо

м. Київ ''__'' ________ 19__ р.

І. Організація, що видає замовлення ________________________________________________

(назва організації та її місцезнаходження)

доручає організації-виконавцеві _____________________ ______________________________

(назва і місцезнаходження організації,

_______________________________________________________________________________

включно можливих співвиконавців)

виконати роботу _______________________________________________________________

(назва роботи)

2. Обсяг роботи з зазначенням результатів роботи в цілому і по етапах (розділах) ________________________________ _________________________________________________

3. Термін виконання роботи в цілому і по етапах (розділах) _____________________________

_______________________________________________________________________________

4. Вартість роботи, а у необхідних випадках і поетапна її вартість ________________________ ____________________________________________ _____________________________________

5. Джерела і порядок фінансування ___________________ ______________________________

_______________________________________________________________________________

6. Порядок здавання і прийняття виконаної роботи по ета­пах (розділах) в цілому _______________________________ __________________________________________________

7. Відповідальність виконавця і замовника згідно з Типовим положенням про порядок укладання господарських договорів і видання замовлень на проведення науково-дослідних, до­слідно-конструкторських і технологічних робіт.

8. Інші необхідні умови____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

До замовлення додається технологічне завдання (вимоги) і інші документи, що визначають умови виконання робіт.