Главная              Рефераты - Астрономия

Виділення областей в програмі Adobe Photoshop 3 0 - реферат

Курсова робота

З інженерної i комп ютерної графіки

На тему:

„Виділення областей в програмі Adobe Photoshop 3.0

План

1.Виділення областей

2.Використання інструмента «область»

3.Використання інструмента «ласо»

4.Використання інструмента «чарівна паличка»

5.Використання команди «Колірний діапазон»

6.Зміна розмірів виділеної області

7.Зм'якшення країв виділеної області

8.Вимикання відображення границі виділеної області

9.Плаваючі області

10.Переміщення виділеної області

11.Копіювання виділеної області

12.Очищення країв виділеної області

13. Кадрування зображення

1.Виділення областей

Щоб відредагувати фрагмент зображення в програмі Adobe Photoshop, необхідно насамперед виділити редагування області. Після цього ви можете перемістити, скопіювати або розфарбувати виділений фрагмент, а також застосувати до нього різні спецефекти.

Наприклад, щоб змінити кольори якого-небудь елемента зображення, ви повинні виділити область, що містить цей елемент, а потім заповнити її потрібними кольорами. Границя виділеної області відображається на екрані «» пунктирною лінією, що рухається .

Adobe Photoshop забезпечує кілька способів виділення фрагментів зображень: ви можете зробити це за допомогою інструментів «область», «ласо» або «чарівна паличка», а також за допомогою команди «Колірний діапазон». Перераховані інструменти дозволяють виділяти потрібні фрагменти різними способами із заданим ступенем точності. (Інструмент «авторучка» у палітрі «Контури» також може бути використаний для виділення областей; докладніше про це говориться в розділі «Створення контурів».

2.Використання інструмента «область»

Інструмент «область» дозволяє виділяти в зображенні фрагменти прямокутної й овальної форми; границі виділеного фрагмента задаються переміщенням миші.

Щоб скористатися інструментом «область»:

1 Курсором миші виберіть інструмент «область». У палітрі «Варіанти» ви побачите набір параметрів, що визначають «поводження» інструмента.

2 Виберіть один із варіантів у списку «Форма»:

* Варіант «Прямокутник» дозволяє виділяти прямокутні області. Щоб одержати квадратну область, при її виділенні варто втримувати клавішу Shift.

* Варіант «Еліпс» дозволяє виділяти овальні області. Щоб одержати область у формі правильного кола, при її виділенні варто втримувати клавішу Shift.

* Варіанти «Горизонтальний рядок» і «Вертикальний рядок» дозволяють визначити виділену область як горизонтальний або вертикальний рядок товщиною всього в один піксель, що проходить по всій ширині, або висоті документа. Вибравши один із цих варіантів, клацніть мишею на тім рядку пікселів, що ви хотіли б виділити.

Зауваження: Для перемикання інструмента «область» з «прямокутного» режиму на «овальний» або назад натисніть клавішу Alt і клацніть мишею на значку інструмента в палітрі.

3. Задавши прямокутну або овальну форму області, виберіть один із варіантів у списку «Стиль» палітри «Варіанти»:

* Варіант «Нормальний» дозволяє довільним образом визначити пропорції й розмір виділеної області.

* Варіант «Задані пропорції» дозволяє встановити співвідношення висоти й ширини виділеної області, що задається в пікселях (при цьому допускається використання дробових значень). Наприклад, щоб виділити область, ширина якої вдвічі перевищує висоту, уведіть у поле "Ширина" значення "2", а в поле "Висота" значення "1".

* Варіант «Заданий розмір» дозволяє явно задати висоту й ширину виділеної області. Ці величини задаються в пікселях і можуть бути тільки цілочисленними. Кількість пікселях, необхідних для створення границі довжиною в 1 дюйм, залежить від дозволу зображення. Наприклад, для файлу з дозволом 72 пікселя на дюйм ця величина складе 72 пікселя, а для файлу з дозволом 200 пікселях на дюйм відповідно 200 пікселях.

4 Щоб одночасно з виділенням області задати «розмивання» її границь, уведіть у поле «Розмивання» підходяще значення в пікселях. (Додаткову інформацію ви знайдете в розділі «Зм'якшення границь виділеної області»).

5 Нажавши ліву кнопку миші, виділите область потрібного розміру.

Зауваження: За замовчуванням виділення області починається від її кута. Щоб почати виділення від центра області, натисніть клавішу Alt.

3.Використання інструмента «ласо»

Інструмент «ласо» дозволяє виділяти в зображенні області довільної форми шляхом обводу границь області за допомогою миші

Щоб скористатися інструментом «ласо»:

1 Курсором миші виберіть інструмент «ласо». У палітрі «Варіанти» ви побачите набір параметрів, що визначають «поводження» інструмента.

2 Виберіть один із наступних варіантів:

* Щоб одночасно з виділенням області задати «розмивання» її границь, уведіть у поле «Розмивання» потрібне значення в пікселях.

* За замовчуванням границя області, виділеної за допомогою інструмента «ласо», виходить згладженої. Щоб виключити режим згладжування границь, скасуєте в палітрі «Варіанти» умова «Згладжування».

За допомогою миші обведіть границю виділюваної області. Щоб побудувати прямолінійний відрізок границі, зупините мишу в початку відрізка, натисніть клавішу Alt і щигликом миші відзначте кінець відрізка

.

4.Використання інструмента «чарівна паличка»

Інструмент «чарівна паличка» дозволяє виділяти фрагменти зображення на основі подібності кольорів суміжних пікселях. Цей інструмент зручний тим, що він дозволяє виділяти елементи зображення (наприклад, червона квітка) без попереднього окреслення їхніх границь за допомогою інструмента «ласо». При використанні інструмента «чарівна паличка» Adobe Photoshop автоматично визначає, чи укладаються суміжні пікселі в заданий діапазон колірних відтінків.

Щоб скористатися інструментом «чарівна паличка»:

1 Курсором миші виберіть у палітрі інструментів інструмент «ласо».

2 У палітрі «Варіанти» задайте значення допуску.

Допуск може бути заданий у діапазоні від 0 до 255. Щоб виділити кольори, максимально близькі до кольорів обраного вами пікселя, введіть невелике значення допуску. Чим більше значення допуску ви задасте, тим ширше буде діапазон виділених кольорів.

3 Курсором миші відзначте кольори, які ви хочете виділити в зображенні.

У результаті будуть виділені всі суміжні пікселі, що укладаються в заданий діапазон колірних відтінків.

5.Використання команди «Колірний діапазон»

Команда «Колірний діапазон» виділяє пікселя заданих кольорів у межах виділеної області або в цілому зображенні. Для виділення потрібних відтінків ви можете вибирати запропоновані колірні діапазони або використати проби кольорів, взяті безпосередньо в зображенні.

На відміну від інших інструментів, що виділяють, програми Adobe Photoshop, команда «Колірний діапазон» впливає на вже виділену в сучасний момент область. З її допомогою ви можете виділяти в зображенні підмножини кольорів. Наприклад, щоб виділити кольори, що містять одночасно блакитну й зелену компоненти (і в такий спосіб виключити із блакитних тонів елементи, що містять сині тони), ви можете задати в діалоговому вікні «Колірний діапазон» варіант «Блакитні», нажати кнопку «Так», а потім повторно відкрити діалогове вікно «Колірний діапазон» і задати варіант «Зелені».

Для виділення підмножин кольорів ви також можете використати параметри «освітлення», «Середні тони», «Тіні» і «Поза колірним захватом». Не забувайте про те, що перш ніж модифікувати виділену область, ви повинні нажати кнопку «Так», а потім повторно відкрити діалогове вікно «Колірний діапазон».

Щоб виділити потрібні відтінки на основі існуючих діапазонів:

1 Виберіть із меню «Виділення» команду «Колірний діапазон». На екрані відкриється діалогове вікно «Колірний діапазон».

Діалогове вікно «Колірний діапазон» містить поле попереднього перегляду, у якому відображається виділена вами область або ціле зображення, з яким ви працюєте. При першому відкритті діалогового вікна в цьому полі виділяються ті фрагменти зображення, які містять кольори переднього плану.

2 Укажіть у списку «Виділити» потрібний колірний діапазон. Зверніть увагу на те, що параметр «Поза колірним захватом» доступний тільки при обробці RGB-зображень. (Кольорами, що лежать за межами колірного захвата тріади друкованих фарб, називаються RGB-кольори, що не можуть бути точно відтворені у системі CMYK).

Коли ви виберете в списку «Виділити» той або інший варіант, ви побачите результат у полі перегляду.

3 Для перегляду результатів у вікні документа ви можете вибрати один з варіантів у списку «Режим перегляду», розташованому в нижній частині діалогового вікна).

4 Натисніть кнопку «Так».

Щоб виділити потрібні відтінки по зразках кольорів:

1 Виберіть із меню «Виділення» команду «Колірний діапазон». На екрані відкриється діалогове вікно «Колірний діапазон».

2 Виберіть у списку «Виділити» варіант «Зразки».

Якщо ви хочете спостерігати за ходом побудови виділеної області, задайте для поля перегляду варіант «Виділена область». Щоб мати можливість завжди бачити в полі перегляду ціле зображення (наприклад, при роботі в збільшеному масштабі, коли область, у якій ви хочете одержати зразок кольорів, не видно у вікні документа), задайте варіант «Зображення». При цьому ви в будь-який момент зможете переключитися на перегляд виділеної області, щоб побачити зміни, що відбулися.

3 Щоб взяти проби кольорів, які ви хочете включити в діапазон виділених відтінків,встановите курсор миші на зображенні у вікні документа або в полі перегляду (при цьому він прийме форму «піпетки»).

4 Настройте ширину діапазону кольорів за допомогою трикутного «повзунка», або введіть його значення, що характеризує, у поле «Розкид». Щоб звузити діапазон виділюваних відтінків, зменшите значення розкиду. Параметр «Розкид» працює аналогічно параметру «Допуск» у палітрах «Варіанти» для інструментів «чарівна паличка» і «заливання».

5 Для розширення або звуження діапазону виділених кольорів ви можете використати в діалоговому вікні «Колірний діапазон» кнопки «піпетка +» і «піпетка -». (За допомогою цих «піпеток» ви можете брати зразки кольорів як у вікні документа, так і в поле перегляду.)

6 Для перегляду виділеної області у вікні документа ви можете задати один з варіантів у списку «Режим перегляду», що розташований у нижній частині діалогового вікна.

7 Натисніть кнопку «Так».

6.Зміна розмірів виділеної області

У програмі Adobe Photoshop існує кілька способів для зміни форми виділених елементів.

Ви можете розширити виділену область на основі зіставлення подібних кольорів, а також змінити структуру виділеної частини зображення шляхом коректування границь виділених областей. При більше точному настроюванні виділеної області ви можете включити в неї stray пікселя, а також розсунути або стиснути границі виділеної області. Перш ніж додавати новий виділений фрагмент або «віднімати» частина виділеної області, простежте, щоб у палітрі «Варіанти» були задані ті ж умови згладжування й розмивання, що й при виділенні вихідної області.

Щоб додати до виділеної області новий фрагмент :

1 Виділите будь-яку частину зображення.

2 Нажавши клавішу Shift, виділите область, що ви хочете додати до інших виділених елементів (для цього ви можете скористатися будь-яким інструментом, що виділяє).

Щоб «відняти» фрагмент із виділеної області:

1 Виділите будь-яку частину зображення.

2 Нажавши клавішу Ctrl, виділите область, що ви хочете виключити із числа виділених елементів (для цього ви можете скористатися будь-яким інструментом, що виділяє)

7.Зм'якшення країв виділеної області

У деяких випадках вклеювання або переміщення виділених областей приводить до того, що їхні краї стають занадто помітні. Щоб зробити перехід між пікселями виділеної області й навколишніми їх пікселями більш природним, ви можете «зм'якшити» різкі границі виділеної області шляхом їх розтушовки або згладжування.

Ефект зм'якшення країв виділеної області проявляється лише після її модифікації шляхом вирізання, переміщення, вклеювання або заливання. Наприклад, при зафарбовуванні області зі зм'якшеними границями кольори фарби змішується з кольорами граничних пікселях. При настроюванні контрасту в такій області його зміна стає менш помітним у міру наближення до границі.

Розтушовка робить краю виділеної області більше розпливчастими завдяки створенню «зони переходу» між пікселями виділеної області й навколишніми пікселями. У цій зоні відбувається поступове змішування кольорів. У результаті розтушовки може відбутися втрата чіткості зображення поблизу границі виділеної області.

Згладжування границь відбувається за рахунок часткового наповнення кольорами граничних пікселях. Згладжування робить границі виділених областей більше плавними, тому воно особливо ефективно при створенні складних зображень із окремих фрагментів (наприклад, колажів) з використанням операцій вирізання й вклеювання. При цьому не відбувається якої-небудь втрати якості зображення, оскільки зміни зачіпають тільки граничні пікселя виділених областей.

8.Вимикання відображення границі виділеної області

Щоб побачити виділену область без її границь (наприклад, після її переміщення), ви можете тимчасово «виключити» відображення границь виділеної області.

Щоб виключити відображення границі виділеної області:

Виберіть із меню «Виділення» команду «Сховати границю».

Незважаючи на те, що границя області не буде видна на екрані, ви як і раніше зможете модифікувати цю область (наприклад, виконувати заливання або корекцію кольорів). Команда «Сховати границю» застосовується тільки до поточної виділеної області. Якщо ви виділите нову область, то її границя знову буде видимою.

Щоб відновити відображення границі виділеної області, виберіть із меню «Виділення» команду «Показати границю».

9.Плаваючі області

При редагуванні зображень необхідно ясно уявляти собі різницю між плаваючими й фіксованої виділеними областями. За допомогою інструментів, що виділяють, ви можете одержати тільки фіксовану область. Місце, що звільнилося в результаті переміщення або видалення такої області, заповнюється фоновими кольорами.

При редагуванні зображень необхідно ясно уявляти собі різницю між плаваючими й фіксованої виділеними областями. За допомогою інструментів, що виділяють, ви можете одержати тільки фіксовану область. Місце, що звільнилося в результаті переміщення або видалення такої області, заповнюється фоновими кольорами.

Плаваюча область зобов'язана своєю назвою тому, що вона розташовується як би на окремій площині, що існує незалежно від активного шару або тла. Таким чином, можна сказати, що плаваюча область є тимчасовим шаром у документі. Як тільки ви скасуєте виділення плаваючої області, тимчасовий шар зникне й всі внесені в область зміни придбають постійний характер.

Якщо вам має бути досить складне редагування плаваючої області, має сенс перетворити її в шар. Розмістивши виділену область на окремому шарі, ви можете застосовувати до неї різні варіанти обробки й модифікації, не побоюючись, що при цьому можуть бути зіпсовані нижні шари. Додаткову інформацію про плаваючі області й шари дивися в розділі «Розміщення виділених областей на шарах».

Щоб змінити статус виділеної області:

Виберіть із меню «Виділення» команду «Плаваюча область» або «Фіксована область».

За допомогою цих команд ви можете визначити поточний стан виділеної області. Якщо меню містить команду «Плаваюча область», значить виділена область є фіксованою. У противному випадку виділена область є плаваючою.

10.Переміщення виділеної області

Переміщення виділеної області здійснюється за допомогою миші. Відкривши палітру «інфо», ви зможете точно визначити відстань, на яке переміщається виділена область.

При бажанні ви можете переміщати не саму виділену область, а лише її границю.

Щоб перемістити виділену область:

1 У палітрі інструментів виберіть інструмент «переміщення». (При роботі з будь-яким інструментом, що виділяє, установка курсору в межах виділеної області приводить до автоматичного перемикання на інструмент «переміщення». Щоб тимчасово перемкнутися на інструмент «переміщення» при роботі з іншим інструментом, натисніть клавішу Ctrl і встановите курсор у межах виділеної області).

2 За допомогою миші перемістите виділену область.

Щоб перемістити область під кутом, кратним 45 градусам, натисніть клавішу Shift. Щоб виконати покрокове переміщення виділеної області із кроком 1 піксель, скористайтеся клавішами-«стрілками». Нажавши додатково клавішу Shift, ви зможете переміщати виділену область із кроком 10 пікселях.

Зауваження: Якщо в зображенні виділені кілька областей, те всі вони переміщаються одночасно.

Щоб перемістити тільки границю виділеної області:

1 Виберіть інструмент «переміщення» або один з інструментів, що виділяють, і встановите курсор у межах виділеної області. Форма курсору зміниться відповідним чином.

2 Утримуючи клавіші Ctrl і Alt, перемістите границю виділеної області.

Щоб виконати покрокове переміщення границі виділеної області із кроком 1 піксель, натисніть одночасно клавіші Ctrl + Alt і скористайтеся клавішами-«стрілками».

11.Копіювання виділеної області

Щоб скопіювати виділену область, ви можете: вибрати з меню «Редагування» команду «Скопіювати», або, нажавши клавішу Alt, перемістити виділену область на нову позицію в межах документа, або перемістити виділену область в інший документ.

Щоб створити копію виділеної області:

1 Виберіть будь-який інструмент, що виділяє.

2 Нажавши клавішу Alt, перемістите виділену область у ту крапку, де ви хочете створити її копію.

Видалення виділеної області

Щоб вирізати виділену область у буфер Clipboard, виберіть із меню «Редагування» команду «Вирізати». Щоб видалити виділену область, виберіть із меню «Редагування» команду «Очистити» або натисніть клавішу Backspace. При цьому плаваюча виділена область буде вилучена, а розташований під нею шар залишиться без змін. Простір, займаний фіксованою областю, буде заповнено фоновими кольорами або, якщо виділена область розташовувалася на шарі, стане прозорим.

Усунення кольорової облямівки навколо виділеної області

Команда «Усунути облямівку...» перефарбовує всі «сторонні» пікселя в кольори сусідніх пікселях (не утримуючих домішок фонових кольорів). Наприклад, якщо ви виділите білий об'єкт на синім фоні й перемістите виділену область, те разом з нею перемістяться й деякі пікселя синього тла. Команда «Усунути облямівку...» перефарбує сині пікселя в білі кольори.

Щоб забрати кольорову облямівку:

1 Перемістите або вклейте виділену область, або за допомогою команди «Плаваюча область» з меню «Виділення» перетворіть виділену область із кольоровою облямівкою в плаваючу.

2 Виберіть із меню «Виділення» команду «Обробка країв» > «Усунути облямівку...». На екрані відкриється діалогове вікно «Усунути облямівку».

3 У поле «Ширина» задайте відстань, у межах якого програма буде здійснювати пошук пікселях для заміни кольорів. Після цього натисніть кнопку «Так».

У більшості випадків для ефективної роботи команди досить задати значення, рівне 1 або 2 пікселям.

12.Очищення країв виділеної області

При збереженні виділеної області в альфа-каналі в неї можуть потрапити «сторонні» граничні пікселя. У цьому випадку ви можете скористатися командами «Видалити чорний ореол» і «Видалити білий ореол». Подібна ситуація може виникнути, наприклад, у результаті обробки виділеної області за допомогою фільтрів із групи «Розмиття». При вклеюванні такої області на нове тло ви можете одержати навколо її ореол, що залишився від білого або чорного тла.

Команда «Видалити чорний ореол» видаляє залишки чорних кольорів по краях зображення, створеного на чорному фоні. Команда «Видалити білий ореол» видаляє залишки білих кольорів по краях зображення, створеного на білому фоні.

Щоб очистити краю виділеної області:

Виберіть із меню «Виділення» команду «Обробка країв» > «Видалити чорний ореол» або «Обробка країв» > «Видалити білий ореол»..

Застосування ефектів до виділеної області

За допомогою команд із меню «Зображення» ви можете створювати точні копії виділених областей, повертати їх на будь-які кути, одержувати їхнє дзеркальне відбиття, а також застосовувати до них спеціальні ефекти, такі як нахил, масштабування, довільне перекручування й перспектива. Якщо це не обговорено особливо, то виконання всіх маніпуляцій починається від заданої вами вихідної точки. Програма Adobe Photoshop застосовує дію або спецеффекти до виділеного на сучасний момент області. При відсутності в зображенні виділених областей команда застосовується до всього документа.

13. Кадрування зображення

За допомогою команди «За допомогою команди «Кадрувати» ви можете виділити прямокутний фрагмент зображення й видалити ту його частину, що залишилася за межами виділеної області.Кадрування може бути також виконане за допомогою інструмента «рамка».

Щоб кадрувати зображення за допомогою команди « Кадрування »:

1 Двічі клацніть мишею в палітрі інструментів на значку інструмента «область». У палітрі, що відкрилася, «Параметри» виберіть зі списку «Форма» варіант «Прямокутник». Перевірте, щоб для параметра «Розтушовка» було задано нульове значення.

2 Виділите ту частину зображення, що ви хочете залишити.

3 Виберіть із меню «Редагування» команду « Кадрування ».

Щоб скористатися інструментом «рамка»:

1 Клацніть мишею в палітрі інструментів на значку інструмента «рамка».

2 У палітрі «Параметри» задайте розміри й дозвіл кадру.

3 Нажавши кнопку миші, виділите в зображенні ту область, що ви хочете залишити.

Коли ви відпустите кнопку миші, навколо виділеної області з'явиться пунктирна границя із чотирма обмежниками по кутах.

4 Встановіть курсор у межах виділеної області (при цьому він прийме форму ножиців).

5 Клацніть мишею. Щоб перервати почату операцію кадрування, натисніть і затримайте на якийсь час клавішу Esс.

Кадрування зображення

За допомогою команди «За допомогою команди «Кадрувати» ви можете виділити прямокутний фрагмент зображення й видалити ту його частину, що залишилася за межами виділеної області.Кадрування може бути також виконане за допомогою інструмента «рамка».

Щоб кадрувати зображення за допомогою команди « Кадрування »:

1 Двічі клацніть мишею в палітрі інструментів на значку інструмента «область». У палітрі, що відкрилася, «Параметри» виберіть зі списку «Форма» варіант «Прямокутник». Перевірте, щоб для параметра «Розтушовка» було задано нульове значення.

2 Виділите ту частину зображення, що ви хочете залишити.

3 Виберіть із меню «Редагування» команду « Кадрування ».

Щоб скористатися інструментом «рамка»:

1 Клацніть мишею в палітрі інструментів на значку інструмента «рамка».

2 У палітрі «Параметри» задайте розміри й дозвіл кадру.

3 Нажавши кнопку миші, виділите в зображенні ту область, що ви хочете залишити.

Коли ви відпустите кнопку миші, навколо виділеної області з'явиться пунктирна границя із чотирма обмежниками по кутах.

4 Встановіть курсор у межах виділеної області (при цьому він прийме форму ножиців).