Главная              Рефераты - Астрономия

Використання основних ф-цій Ознайомлення із табличним процесором Excel використання основних ф - реферат

Лабораторна робота №2

Тема: Використаннястандартних функцій Excel.

Мета: Ознайомитися із використанням стандартних функцій в Excel. Одержати навички роботи з функціями і навчитися працювати із майстром функцій.

Теоретичні відомості:

Програма Excelмає приблизно 60 математичних функцій за допомогою яких можна виконати загальні обчислення. Аргументами цих функцій є числові дані. Математичні функції функцій поділяються на 4 групи: арифметичні, логарифмічні, тригонометричні і матричні.

Арифметичні функції:

- ABS(число) повертає абсолютне значення числа. Наприклад, вираз ABS(-2) дає число 2.

- Корінь (число) повертає додатне число квадратного кореня числа. Якщо число від‘ємне, то на екран виведеться повідомлення про помилку.

- Степінь (число; показник степеня) підносить число до вказаної степені.

- Округ. (число; кількість рядків) округлює число до вказаного значення кількості десяткових розрядів.

- ОКРВВЕРХ (х; точність) повертає результат округлення з надлишком до найближчого числа, що кратне точності. Наприклад, вираз ОКРВВЕРХ (2.2552; 1) = 3.

- ОКРВНИЗ (х; точність) – це округлення з недостачею. Ця функція подібна до ОКРВВЕРХ. Наприклад, ОКРВНИЗ (2,2556; 1)=2.

- ОТБР (число; кількість розрядів) залишає вказану кількість розрядів числа після коми відкидаючи всі наступні не роблячи округлення.

Тригонометричні функції:

-Пі ( ) виводить на екран число Пі з точністю до 15 чисел.

-РАДИАНЫ (кут в градусах) обчислює значення кута в радіанах.

-SIN(кут в радіанах чи в градусах) знаходить значення синуса кута.

-Cos(число; TAN(число)) повертає косинус, заданого тангенсу відповідно.

-ASIN(число) повертає значення арксинуса числа, тобто число, синус якого = числу.

Матричні функції:

Матричні функції застосовуються для рівнянь.

- МОПРЕД (матриця) повертає визначник матриці. Наприклад, МОПРЕД ({2; 4; 3; 5} ) повертає 2.

- МОБР (матриця) повертає обернену матрицю.

Застосування майстра функцій.

Функцію у формулу можна вводити так:

· Виділити комірку і виконати команду Вставка/ Функція.

· Натиснути клавішу Вставка на панелі інструментів Стандартная

· Натиснути кнопку Изменить формулу в рядку формул.

Зауважимо, що в перших двох випадках записується програма Майстер. Майстер функції побудований за математичним принципом. У лівому списку розміщуються назви категорій функцій, а у правому – назви функцій вибраної категорії. Функції викликаються клацанням ЛКМ на її назві. Після цього відкривається вікно у яке вводиться аргументи функції та адреси комірок.

Контрольні запитання:

1. На які групи поділяються стандартні математичні функції Excel?

2. Які ви знаєте арифметичні функції?

3. Які ви знаєте тригонометричні функції?

4. Які ви знаєте матричні функції?

5. Як застосувати майстра функцій?