Главная              Рефераты - Астрономия

Малокаліберна гвинтівка 2 - реферат

Реферат на тему:

Малокаліберна гвинтівка

Малокаліберна гвинтівка Тульського збройового заводу ТОЗ-8М, калібру 5,6 мм, з відкритим секторним прицілом, є безвідмовною і надійною в експлуатації, має високу купчастість бою (мал. 53 і табл. 6).

Таблиця

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЗ-8М

Калібр ствола, мм 5,6
Довжина гвинтівки, мм 1113
Довжина ствола, мм 640
Довжина прицільної лінії, мм 587
Прицільна дальність, м 250
Найбільша дальність польоту кулі, м 1200
Убивча сила, м 800
Початкова швидкість польоту кулі, м/с 280
Швидкострільність, пострілів/хв 10
Число нарізів 4
Вага, кг 3,12

БУДОВА ГВИНТІВКИ

Розглянемо загальну будову гвинтівки (мал. ). Ствол служить для спрямування польоту кулі. Ствольна коробка призначена для розміщення затвора і спускового механізму. Затвор використовують для того, щоб надсилати патрон у патронник, закривати канал ствола, здійснювати постріл, викидати стріляну гільзу. Спусковим механізмом здійсню­ється спуск курка з бойового зводу. Прицільний пристрій служить для спрямування гвинтівки в ціль і надання їй потрібного кута прицілювання. Тильна кришка захищає очі стрільця від опіку в разі прориву газу під час стрільби. Ложе з'єднує усі частини гвинтівки, служить для зручності при стрільбі; має приклад, шийку, цівку.

БУДОВА ПАТРОНІВ

Для стрільби з малокаліберної гвинтівки використо­вуються так звані унітарні патрони. В них усі необхідні для стрільби елементи об'єднані в єдине ціле. Унітарний патрон складається з: кулі для безпосереднього ураження цілі; по­рохового заряду, що є джерелом енергії, необхідної для ви­пускання кулі зі ствола із визначеною швидкістю; калсуля-залальника для запалення пороху; гільзи, що є корпусом і об'єднує всі елементи патрона (мал. 55 і 56).

Патрони повинні задовольняти такі основні вимоги: 1) забезпечувати надійну стрільбу зброї в найрізно­манітніших кліматичних умовах; 2) не втрачати своїх

властивостей під час тривалого зберігання; 3) бути без­печними для людини, яка ними стріляє, а також при зберіганні і транспортуванні.

РОЗБИРАННЯ І СКЛАДАННЯ ГВИНТІВКИ

Неповне розбирання малокаліберної гвинтівки вико­нується так:

1. Відокремити тильну кришку (ковпачок). Покласти гвинтівку на ствол прицілом догори. Тримати лі­вою рукою за шийку ложа і, натискуючи на спусковий гачок вказівним пальцем лівої руки, правою рукою взяти рукоятку затвора і повернути її вліво вгору до упору, відвести затвор назад і, трохи вдаряючи ним по тильній кришці (ковпачку), зсунути її (його) з місця і відокремити від ствольної коробки.

2. Вийняти затвор. Продовжуючи натискати вка­зівним пальцем лівої руки на спусковий гачок, правою, рукою вийняти затвор із ствольної коробки.

Складання малокаліберної гвинтівки виконують у зво­ротній послідовності.

Потрібно знати, які затримки можуть виникати під час стрільби з малокаліберної гвинтівки, і вміти усувати їх (табл. ).

Таблиця

ЗАТРИМКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ СТРІЛЬБІ

З МАЛОКАЛІБЕРНОЇ ГВИНТІВКИ, І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Вид затримки Встановлення причини Причина Спосіб усунення
Осічка Відкрити затвор, вийняти патрон й оглянути його:

Нерівномірний розподіл ударної суміші всередині закраїни гільзи:

Провернути патрон і ним же перезарядити гвинтівку
1. На закраїні гільзи є чіткий слід від удару бойка

1. Велика кіль­кість мастила, забруднення затвора

Перезарядити гвинтівку, зроби­ти постріл; при повторенні осічки розібрати гвин­тівку і прочисти­ти затвор
2. На закраїні гіль­зи слабкий слід від удару бойка

2. Ослаблення або поломка бойової пружини

3. Чіткіший слід від удару бойка ближче до цен­тра або відсут­ність сліду

Несправність ударника

Замінити пружи­ну, замінити ударник
Невики-дання гільзи При відведенні затвора назад гільза залиши­лась у стволі 1. Накопичення бруду в пазах ствольної короб­ки і затвора Почистити пази
2. Спрацювання або поломка гач­ка викидача і його пружини Замінити викидач і його пружину, гільзу виштовх­нути шомполом
Розривання гільзи і про­рив газів Вкласти гільзу в патронник, зак­рити затвор і по­хитати у горизон­тальному напрямі. При нещільному закриванні затвор буде переміщати­ся вперед-назад Нещільне закри­вання каналу ство­ла внаслідок спра­цювання задньої частини основи рукоятки затвора або стінки колін­частого вирізу ствольної коробки Здати гвинтівку до збройової майстерні

Самовільний

постріл

Ослаблення натя­гу гвинта спуско­вої пружини, внас­лідок чого спуск зривається з шом­пола Гвинт спускової пружини закрути­ти до упору; якщо ж гвинт не закру­чується і спуск лишається слаб­ким, то гвинтівку здати до збройової майстерні